Suomen Pankki esittää käteispalveluille uutta sääntelyä

Suomen Pankki on tehnyt lainsäädäntöaloitteen käteispalvelujen riittävän tason turvaamiseksi. Lainsäädäntöaloite koskee kaikkia käteisen käytön kannalta olennaisia palveluja. Siinä on huomioitu käteisen saatavuus, sen hyväksyttävyys maksuvälineenä ja mahdollisuus tallentaa käteistä. Nykyinen sääntely ei riittävällä tavalla turvaa kaikkien käteispalvelujen toteutumista.

Käteispalveluilla ylläpidetään suomalaisten tasapuolista mahdollisuutta osallistua taloudelliseen toimintaan kullekin parhaiten sopivaa maksutapaa käyttäen. “Käteispalveluja koskevalla lainsäädäntöaloitteella haluamme edistää kaikkien suomalaisten tasapuolista mahdollisuutta valita itselleen parhaiten soveltuva maksutapa. Monelle suomalaiselle käteinen on edelleen tärkeä maksuväline silloin tällöin ja osa meistä maksaa ostoksensa pääasiassa käteisellä “, toteaa Suomen Pankin johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki.

Suomen Pankki julkaisi linjauksensa käteispalvelujen ylläpitämiseksi vuonna 2018. Nyt annettavan lainsäädäntöaloitteen valmistelu on aloitettu pandemian muutettua käteispalveluiden tilannetta vuonna 2020.  Aloite edistäisi näiden linjausten toteutumista nyt ja jatkossa. Linjaukset koskevat käteisen hyväksyttävyyttä maksuvälineenä ja kansalaisten oikeutta tehdä kohtuullinen määrä ilmaisia käteisnostoja ja tallettaa käteistä tililleen.

Käteinen on tärkeä maksutapa myös kriisivarautumisen kannalta. Käteistä voi käyttää maksutapana myös silloin, kun sähköiset maksutavat eivät syystä tai toisesta toimi. 

Käteisen luonne laillisena maksuvälineenä ja kaikille kansalaisille yhdenvertaisesti käytettävissä olevana maksutapana on peruste sille, että sen asemasta säädetään parlamentaarisesti. “Käteispalvelujen tasoa, käteisen saatavuutta ja tallettamista koskeva sääntelyhanke tulee käynnistää ennen kuin käteispalvelut supistuvat niin paljon, että kansalaisilla ei ole kohtuullista mahdollisuutta käyttää käteistä maksuvälineenä“, sanoo johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki.

Lähteet / Kuvat: STT / Suomen Pankki

Trackbacks & Pings

Leave a Reply