Suomen Pankilta 26 miljoonaa euroa valtiolle

Pankkivaltuusto on tänään vahvistanut Suomen Pankin tilinpäätöksen ja päättänyt Suomen Pankin johtokunnan esityksestä, että pankki tulouttaa valtiolle 26 milj. euroa eli puolet Suomen Pankin tilikauden 2021 tuloksesta.

Suomen Pankin tilintarkastettu tulos tilikaudelta 2021 on 52 milj. euroa. Suomen Pankista annetun lain mukaan voitosta käytetään puolet vararahaston kartuttamiseen ja muu osa siirretään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Lain mukaan voitonjaosta voidaan päättää toisin, jos se on pankin taloudellisen aseman tai vararahaston suuruuden vuoksi perusteltua.

Suomen Pankin tuotot koostuvat pääasiassa setelistön ja eurojärjestelmän rahapolitiikan erien korkotuotoista, valuuttavarannon ja muun oman rahoitusvarallisuuden sijoitustuotoista sekä voitto-osuudesta, jonka Euroopan keskuspankki tulouttaa euroalueen keskuspankeille. Vuoden 2021 korkokate on 658 milj. euroa (2020: 731 milj. euroa). Korkotuotot jäivät edellisvuotisia pienemmiksi, koska valuuttavarannon ja Suomen valtion lainojen tuotot supistuivat. Lisäksi kohdennettuihin rahapolitiikan operaatioihin (TLTRO III) liittyvät korkokulut kasvoivat edelleen, joten Suomen Pankin osuus eurojärjestelmän rahoitustulosta pieneni 21 milj. euroon (2020: 79 milj. euroa).

”Rahapoliittiset arvopaperiostot ja pankeille myönnetyt luotot kasvattivat edelleen Suomen Pankin tasetta, ja korkotaso pysyi alhaisena. Kohdennettujen rahoitusoperaatioiden korkomenoja kompensoitiin liikepankeille suotuisien rahoitusolosuhteiden turvaamiseksi, mikä pienensi Suomen Pankin tulosta. Suomen Pankin taloudellinen tilanne on edelleen vakaa”, sanoi Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Marja Nykänen.

Suomen Pankki kattaa tuotoillaan toimintansa kulut ja varaukset. Toimintakulut vuonna 2021 ilman setelihankintoja ja ylimääräistä eläkerahastomaksua ovat 106 milj. euroa (2020: 99 milj. euroa).

Suomen Pankin tilinpäätös, joka sisältää myös Finanssivalvonnan tuotot ja kulut, on julkaistu tänään 25.3.2022 Suomen Pankin verkkosivustolla.

Lähde: STT & Suomen Pankki


Muuta luettavaa muualta

Telia 5G kartta

DNA:n ja Telian yhteisesti omistama Suomen Yhteisverkko aloittaa kattavan 5G-verkon rakentamisen Loviisassa ja Pyhtäällä maanantaina 10. lokakuuta. Nopeamman 5G-verkon rakentamisen myötä myös 4G-yhteydet paranevat alueella. Paremmille yhteyksille on tarvetta, sillä mobiilidatan käyttö on moninkertaistunut Suomessa viime vuosina. Tutustu Telia 5G kartta aiheeseen.

Garmin Venu 2 GPS – Älykello jolla voi soittaa ja paljon muuta

Garmin Venu 2 Plus GPS- älykello jolla voit soittaa puheluita sekä käyttää yhteensopivan älypuhelimen virtuaaliavustajaa tekstiviestien lähettämiseen, kysymysten esittämiseen, jne. Näiden yhteysominaisuuksien lisäksi Garmin Venu 2  -malliston GPS-älykelloissa on kattavat terveys-, hyvinvointi– ja liikuntaominaisuudet, mm. unen laadun pisteytys ja vinkkejä sen parantamiseen, stressitason seuranta, energiatason seuranta, Pulse Ox, naisen hyvinvointiominaisuudet ja paljon urheilu- ja harjoitteluvaihtoehtoja.

Google Pay – kätevä tapa maksaa ostoksia

Google Pay on helppo ja kätevä tapa maksaa ostokset Android-laitteella kaupoissa, verkossa ja sovelluksissa. Google Pay maksaminen onnistuu sadoissa sovelluksissa ilman maksutietojen ilmoittamista. Maksa liikennevälineessä, tilaa ruokaa tai osta lippu uuteen 

Trackbacks & Pings

Leave a Reply