Sijoita & Säästä

Sijoittaminen

Sijoittaminen tarkoittaa tavallisesti ostoa, hallussapitoa ja myymistä tarkoituksena tehdä voittoa. Näistä instrumenteista yleisimpiä ovat julkisen kaupankäynnin kohteena oleva pörssinoteeratut osakkeet eli julkisten osakeyhtiöiden (Oyj) osakkeet. Sijoituksen kohteena voivat olla myös muut yritykset kuin julkiset osakeyhtiöt, mutta näistä kaupoista on sovittava itse osakkeiden myyjän tai myyjien kanssa, ilman pörssin välitysapua. Muita sijoituskohteita ovat esimerkiksi warrantit, rahasto-osuudet, johdannaiset, kiinteistöt ja raaka-aineet.

Sijoittamisessa keskeistä on tavoiteltava tuotto sijoittajalle sopivalla riskitasolla. Riskillä tarkoitetaan sitä, että tavoiteltavaa tuottoa ei odotusten mukaan saavutetakaan, vaan sijoitus voi tuottaa jopa tappiota. Sijoitusriskiä voidaan pyrkiä hallitsemaan hajauttamalla. Normaalisti sijoittaja joutuu ottamaan suuremman riskin tavoitellessaan suurempaa tuottoa.


Säästäminen

Säästäminen kannattaa aloittaa aina. Luonnollisesti, mitä aikaiemmin aloitat säästämisen, sitä enemmän ajanmyötä sinulle voi niitä säästöjä kertyä.

Säästämiseen on yhtä monta keinoa kuin on säästäjääkin. Hankintojen tai elämysten toteuttamiseen on tarjolla monia eri rahoitusvaihtoehtoja, kuten erilaisia lainoja. Etukäteen säästäminen on kuitenkin lainaa huomattavasti riskittömämpi vaihtoehto. Se vaatii vain aikaa ja kärsivällisyyttä.

Seuraa omaa talouttasi

Kun tiedät tulosi ja menosi, tiedät myös mistä ja miten paljon voit säästää. Jo kuukauden tai parin seurantajaksolla voi löytää omasta rahankulutuksestaan yllättävän paljon karsittavaa. Kun ei maksa turhasta, voi säästyneet rahat siirtää johonkin mukavampaan tulevaisuudessa. Oman talouden seurannan välineeksi suosittelemme Takuusäätiön Pennoa, mutta myös muita vaihtoehtoja on.

Aseta itsellesi tavoite

Selkeä tavoite auttaa säästämään. Säästäminen on helpompaa, kun tiedät, mitä varten säästät. Aseta siis itsellesi selkeä ja realistinen säästötavoite ja laske, missä ajassa sinun kuukausittaisella säästösummallasi saavutat tavoitteesi. Tavoite on myös hyvä visualisoida itselleen tavalla tai toisella. Esimerkiksi säästökohteen kuva jääkaapin ovessa lisää motivaatiota tehdä työtä tavoitteen eteen.

Voit asettaa tavoitteita lyhyelle ja pitkälle aikavälille. Lyhyen aikavälin tavoite voi olla vaikkapa kesälomamatkaa varten säästäminen. Pitkän aikavälin tavoitteen saavuttaminen voi vaatia usean vuoden säästämistä.