Aluehallintovirastot myönsivät kirjastojen kehittämishankkeisiin 1,3 miljoonaa euroa 

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kehittämiseen avustuksia 1 325 300 euroa 80 eri hankkeelle. Hankkeissa edistetään lukuharrastusta, lukutaitoa ja elinikäistä oppimista ja kehitetään kirjastoja aktiivisen kansalaisuuden, osallisuuden ja sananvapauden toimijoina. Avustuksilla luodaan kirjastoille uusia toimintamalleja palvelujen vaikuttavuuteen ja kestävään kehitykseen.

Aluehallintovirastot saivat avustushakemuksia aikaisempaa vähemmän määrän. Syynä tähän on viime syksynä kirjastoille jaettu ylimääräinen valtionavustus kirjastojen toiminnan kehittämiseen kansalaisten ja päättäjien vuoropuhelun foorumeina sekä koronapandemian aiheuttamien rajoitusten vaikutukset kirjastojen hanketoimintaan.

Kirjastot ympäristökeskustelun areenoina ja ilmastotoivon edistäjinä

Keskustelu ympäristöasioista polarisoituu herkästi. Kirjasto voi toimia puolueettomana keskusteluareenana ja toimijana eri näkökulmien kohdatessa toisensa. Kirjastot haluavat tuoda lapsille ja nuorille toivon näkökulmaa ilmastoahdistuksen käsittelyyn.

Asikkalan hankkeessa Kirjastosta ympäristötekoihin: Kirjasto ympäristökeskustelun areenana kirjastossa järjestetään kirjallisuus- ja keskusteluiltoja erilaisten ympäristöteemojen ympärille. Kirjailijan tai muun vierailevan asiantuntijan puheenvuoron jälkeen keskustelu kohdennetaan paikallisiin ajankohtaisiin ihmisiä keskusteluttaviin ympäristöteemoihin. Myös lapsille ja nuorille järjestetään ympäristöteemaista toimintaa.

Rovaniemen hankkeessa Ympäristötoivon lainasto: Kirjasto ympäristökeskustelun foorumina ovat yhteistyökumppaneina Sodankylän ja Enontekiön kirjastot. Hankkeessa järjestetään aikuisille ympäristöaiheisia esitelmä- ja keskustelutilaisuuksia. Lisäksi järjestetään lapsille ja nuorille ympäristötoivon työpajoja, joissa ympäristöuhkia käsitellään turvallisessa, onnistuneita ratkaisuja ja positiivista toimintaa korostavassa ilmapiirissä. Työpajat toteutetaan yhteistyössä koulujen kanssa.

Kirjastojen tilat ja palvelut muutoksessa

Monissa kunnissa ja kaupungeissa kirjastotilat ovat uusimisen tarpeessa. Kehittämishankkeissa voidaan tukea uusien tilojen käyttäjälähtöistä suunnittelua sekä palvelujen kehittämistä uudistuviin tiloihin.

Kaskisten kaupunginkirjaston Kaskisten uusi kirjasto –hankkeessa luodaan suunnitelma kirjaston palvelujen uudelleen järjestämiseksi uusissa tiloissa. Hankkeessa hyödynnetään palvelumuotoilua sekä osallistetaan kuntalaisia mukaan suunnitteluun, jotta kirjastosta saadaan pikkukaupungin yhteisöllinen olohuone.

Myös Mäntsälässä halutaan saada kuntalaisten tarpeet ja toiveet uusista kirjastotiloista tilasuunnittelun tueksi Unelmoidaan uudesta -hankkeella. Oulussa pääkirjasto saneerataan keskustakirjastoksi. Remontin aikana väistötiloissa kehitetään ja kokeillaan palvelumallia uudistuviin tiloihin Yhdessä! Kohti uudenlaista työkulttuuria –hankkeessa.

Moninainen kirjasto

Yksi kirjastolain tavoitteiden toteuttamisen lähtökohdista on kulttuurinen moninaisuus. Kirjastopalvelut kuuluvat kaikille, myös muualta Suomeen muuttaneille. Näitä palveluja kehittävät hankkeet ovat nyt erittäin ajankohtaisia.

Turun hankkeessa Moninainen kirjasto – Monikulttuurisen kirjastotyön kehittäminen kehitetään kirjastoon monikulttuurinen palvelukonsepti, joka takaa asiakaslähtöiset, yhdenvertaiset ja saavutettavat palvelut etenkin muualta Suomeen muuttaneille. Siikajoen kunnankirjaston Kaikki kotona –hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajien kirjastopalvelujen kehittäminen. Hanke on yhteinen Raahen kaupunginkirjaston ja Pyhäjoen kunnankirjaston kanssa. Hankkeen tavoitteena on rakentaa yhteistyöverkosto, jonka avulla voidaan järjestää tapahtumia ja tilaisuuksia sekä tehdä kirjastopalveluja tutuksi uusille käyttäjäryhmille.

Monilukutaitoa nuorille – ja aikuisillekin

Lukutaitojen edistäminen on kirjastojen perinteinen tärkeä tehtävä. Kirjastot tekevät hyvää työtä lasten kanssa, nuoret ja aikuiset ovat vähemmän panostettu kohderyhmä.

Koko Itä-Suomen kattavassa Joensuun kaupunginkirjaston Amisagentit –hankkeessa tavoitellaan yhteistyötä ammattiopistojen kanssa nuorten monilukutaitojen kehittämiseksi yhteistyössä. Nivalan kaupunginkirjaston hankkeessa Lukuharrastus nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnin edistäjänä kehitetään nuorten ja nuorten aikuisten (lukiolaiset, ammattiopiston opiskelijat sekä työpajanuoret) lukutaitoa ja lukuharrastusta hakeutuvalla työllä koulunuoriso- ja etsivän nuorisotyön tapaan. Muuramessa keskitytään kaikenikäisten monilukutaidon parantamiseen Tietotaitoa arkeen – monilukutaitoa kaikelle kansalle –hankkeessa.

Myönnetyt avustukset alueittain

Alla näet aluehallintovirastojen alueillaan myöntämät avustukset:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 279 000 euroa 15 hankkeelle.

Itä-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 193 000 euroa 13 hankkeelle.

Lapin aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 52 500 euroa 3 hankkeelle.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 227 750 euroa 13 hankkeelle.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 361 750 euroa 27 hankkeelle.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
Avustusta myönnettiin 211 300 euroa 11 hankkeelle.

Aviavustukset.fi-sivustolla on tietoa aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen avustuksista.

Lähde: STT / Aluehallintovirasto

Trackbacks & Pings

Leave a Reply