Etsivään nuorisotyöhön 15,6 miljoonaa euroa

Etsivä nuorisotyö varmistaa, että jokainen nuori saa tarvitsemansa tuen arkeen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Kunnat palkkaavat etsivän nuorisotyön ammattilaisia aluehallintovirastojen myöntämillä avustuksilla.

Aluehallintovirastot ovat tänä vuonna myöntäneet yhteensä noin 15,6 miljoonaa euroa valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön. Avustusta myönnettiin yhteensä 224 hakijalle. Myönnetyt avustukset käytetään kunnissa etsivän nuorisotyön ammattilaisten palkkauskuluihin. Avustussumma yhtä henkilötyövuotta kohden on 30 000 euroa. Myönnetyllä summalla katetaan kaikkiaan yli 500 henkilötyövuotta.

Ammattilainen kulkee nuoren rinnalla

Etsivä nuorisotyö on kasvatus- ja kohtaamistyötä nuoren kasvun tukena. Etsivä nuorisotyö varmistaa, että jokainen nuori saa kasvamiseen, itsenäistymiseen ja osallisuuteen tarvitsemansa tuen – että kenenkään ei tarvitse kasvaa ja selviytyä yksin. Työssä kohdataan 15–28-vuotiaita nuoria, jotka tarvitsevat tukea arkeen ja tulevaisuuden suunnitteluun. Työ on aina nuorelle vapaaehtoista ja perustuu nuoren omiin tavoitteisiin.

Etsivä nuorisotyöntekijä kulkee nuoren rinnalla hänelle tärkeissä vaiheissa ja niin kauan kuin hän tarvitsee. Työn tavoitteena on vahvistunut nuori, joka kokee selviävänsä erilaisissa tilanteissa ja on tyytyväinen omaan elämäänsä.

“Olen saanut apua monessa asiassa ja mieleni on luottavaisempi, kun minua autetaan. Olen todella kiitollinen, että tällaista palvelua on olemassa. Minulla on huomattavasti varmempi olo tulevaisuuden suhteen, kun voin luottaa, että apu on aina lähellä ja minun toiveitani kuunnellaan sekä kunnioitetaan.” (Lähde: Sovari 2020 -kyselyn tulokset, Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry.)

Etsivästä nuorisotyöstä lisää uudessa käsikirjassa

Uunituoreessa etsivän nuorisotyön käsikirjassa (2022) vastataan kysymykseen mitä on etsivä nuorisotyö Suomessa. Käsikirjassa käydään läpi työn arvoja ja periaatteita, tavoitteita ja kohderyhmää, työotetta ja ammatillisuutta sekä johtamista ja työnrakenteita. Käsikirjaan pääset tutustumaan Into ry:n sivuilla:

Etsivän nuorisotyön käsikirja

Myönnetyt avustukset alueittain

Linkkien takaa näet aluehallintovirastojen alueillaan myöntämät avustukset:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto: Avustusta myönnettiin 5 434 100 euroa 54 hakijalle.

Itä-Suomen aluehallintovirasto: Avustusta myönnettiin 1 773 418 euroa 38 hakijalle.

Lapin aluehallintovirasto: Avustusta myönnettiin 882 000 euroa 20 hakijalle.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto: Avustusta myönnettiin 1 860 000 euroa 31 hakijalle.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto: Avustusta myönnettiin 4 195 000 euroa 60 hakijalle.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: Avustusta myönnettiin 1 500 000 euroa 21 hakijalle.

Etsivän nuorisotyön avustukset

Avustusten tarkoituksena on vähentää nuorten syrjäytymistä. Etsivä nuorisotyö pyrkii tavoittamaan tuen tarpeessa oleva nuoren ja auttamaan hänet tarvitsemiensa palvelujen ja tuen piiriin. Kunnat järjestävät etsivää nuorisotyötä, ja toiminta kattaa lähes koko Suomen.

Aluehallintovirastot myöntävät avustuksia myös mm. nuorten työpajatoimintaan, nuorisoalan kehittämiseen sekä lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Aviavustukset.fi-sivustolla on tietoa aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen avustuksista.

Lähde: Aluehallintovirasto

Leave a Reply