Vaasan kaupunki teki 18 miljoonan euron tuloksen

Vaasan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2021 on valmistunut. Ennätyskorkeat verotulot ja valtion korona-avustukset saivat Vaasan kaupungin talouden pysymään ylijäämäisenä, vaikka toimintamenot olivat arvioitua suuremmat.

Kestävän kuntatalouden tiellä pysyminen on kaupunginjohtaja Tomas Häyryn mieleen.

– Tavoitteenamme oli päästä kerryttämään taloudellista puskuria tulevaisuuden varalle ja siinä onnistuttiin. Ensin koronatilanne ja nyt Ukrainan tilanne aiheuttavat talouteen epävarmuutta, mutta meille nyt kertyvä talouden ylijäämä antaa pientä pelivaraa toimia, vaikka kustannukset jonkin verran nousisivatkin. Mitä vakaampi pohja taloudelle saadaan rakennettua, sitä paremmin pystymme varmistamaan toiminnan jatkuvuuden, vaikka toimintaympäristössä tapahtuisi yllättäviäkin muutoksia, Häyry sanoo.

Kuntatalous vahvistui avustuksilla ja verotuloilla

Verotulojen ja valtionavustusten nousun ansiosta viime vuoden toteutunut vuosikate on 50 miljoonaa euroa, joka on noin 10 miljoonaa euroa parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa.

Hyvää, 18 miljoonan euron, tulosta selittää Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä 10 miljoonan euron avustus välittömien koronakustannusten kattamiseen. Sen lisäksi Vaasan kaupunki sai harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta 2,2, miljoonaa euroa.

Verotuloja kaupungille kertyi vuonna 2021 ennätykselliset 314,5 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen on yli 14 miljoonaa euroa. Yhteisöverotuottojen voimakasta kasvua selittää osin valtion tukitoimena tehty kuntien yhteisöveron jako-osuuden korottaminen, joka toi verotuloja kaupunkiin lisää noin 5,8 miljoonaa euroa.

Näiden ansiosta tulos oli ennakoitua parempi, vaikka kustannukset kasvoivat.

– Kustannusten kasvu johtui koronan aiheuttamista toimista, hankinnoista sekä palveluidenostoista. Materiaalihankinnat kasvoivat edellisten vuosien hankintakielloista johtuen. Palveluiden ostot koskivat erityisesti erikoissairaanhoitoa sekä asumispalveluiden ostoja sosiaali- ja terveystoimessa. Tämä on viimeinen tilinpäätös, jossa sosiaali- ja terveyspalvelut näkyvät omana toimialanaan. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä ne on huomioitu palveluostoina konserniohjauksen toimialalla ja vuodesta 2023 lähtien rahoitus on hyvinvointialueiden vastuulla, sanoo talous- ja strategiajohtaja Miia Äkkinen.

Investointivarauksien määrää nostetaan

Tilikauden tuloksesta esitetään tehtäväksi investointivarauksia 10,1 miljoonaa euroa tuleviin päiväkoti-investointeihin, satama-alueeseen ja talouden tietojärjestelmäuudistukseen.

Näiden lisäksi varaudutaan 100 000 eurolla Vaasa-Uumaja -ystävyyskuntarahaston perustamiseen. Rahastolla vahvistetaan molempien alueiden vetovoimaa ja yhteistyötä.

–  Säästövuosien jälkeen meillä on korjausvelkaa sekä palveluverkossa että kaupungin infrassa. Näiden lisäksi on huolehdittavaa elinvoimaa ja vetovoimaa edistävistä investoinneista ja samaan aikaan pidettävä kuitenkin kaupungin velkaantuminenkin aisoissa. Investointivarauksilla varaudutaan tulevaan. Vaikka kahden viime vuoden tulos on ollut erinomainen, tuleviin vuosiin sisältyy epävarmuutta liittyen hyvinvointialueiden rahoitukseen. Myös inflaatio, kustannusten nousut sekä maailmantilanne vaikuttavat kuntatalouteen, miettii Äkkinen.

Konsernin tulos edelleen positiivinen

Vuonna 2021 kaupunkikonsernin tulos nousi 20,4 miljoonaan euroon. Edellisen vuoden huippulukemiin (42,6 miljoonaa euroa) ei päästy kaupungin ja Vaasan Sähkö Oy:n tuloksen jäätyä edellistä vuotta alhaisemmiksi. Vaasan Sähkölle viime vuosi oli haastava erityisesti sähkönhinnoissa tapahtuneen huiman korotuksen vuoksi.

– Konserniyhtiöistä voisi nostaa esiin uusimman yhtiömme, työterveyspalveluita tarjoavan TT Botnia Oy:n, joka heti ensimmäisenä toimintavuotenaan teki positiivisen tuloksen. Mainitsemisen arvoinen on myös Vaasan ammattikorkeakoulu Oy, joka hyvän tuloksen lisäksi läpäisi viime vuonna kansainvälisen auditoinnin, kertoo Häyry.

Vuoden 2021 tilinpäätös käsitellään kaupunginhallituksessa 31.3. ja kaupunginvaltuustossa 13.6.

Lähde: Vaasan Kaupunki / STT Info

Leave a Reply