MSC myöntää lähes miljoona dollaria rahoitusta kestävää kalastusta edistäville hankkeille

Marine Stewardship Council myöntää yhteensä lähes miljoona dollaria rahoitusta 22 kalastukselle ja hankkeelle 12 maassa kestävän kalastuksen ja merien suojelun tukemiseen.

Osa MSC:n Ocean Stewardship Fund –rahastosta (OSF) jaetaan 6 500 – 68 000 dollarin apurahoina. Nämä apurahat myönnetään kalastajille, tutkijoille, kansalaisjärjestöille ja opiskelijoille innovatiiviseen tutkimukseen ja uuden teknologian kehittämiseen tavoitteena edistää kestävää kehitystä merillä.

Esimerkkejä tänä vuonna rahoitetuista projekteista ovat mm. rauskujen satelliittiseuranta, merisiilien siirtäminen ja syvänmeren kameroiden kehittäminen.

Ainakin puolet apurahoista ($459 000) kohdennetaan kehittyvien maiden, kuten Indonesian, Meksikon ja Intian, kalatalouden kehittämiseen niiden siirtyessä kohti kestäviä kalastuskäytäntöjä.

Monet tämän vuoden apurahoista menevät merten monimuotoisuuden vähenemiseen liittyviin projekteihin. Niiden ajamat toiminnanparannukset auttavat suojelemaan uhanalaisia ja suojeltuja lajeja tai haavoittuvia meriekosysteemejä.

Apurahan saajiin lukeutuvat mm.:

  • MSC-sertifioitu SATHOAN sinievätonnikalan pyynti, joka tutkii pitkälläsiimalla vahingossa pyydettyjen keihäsrauskujen mereen vapauttamisen pitkän aikavälin vaikutuksia. 38 rauskua Välimerellä merkitään satelliittimerkinnällä ja niiden vapauttamisen jälkeistä selviytymistä seurataan. Projekti auttaa myös keräämään lisää tietoa keihäsrauskuista sekä validoimaan yrityksen ECHOSEA-älypuhelinsovelluksella tallennettuja silmämääräisiä havaintoja.
  • Australian länsirannikon taskuravun pyynti, joka tutkii rapumertojensa vaikutuksia syvänmeren elinympäristöihin vedenalaisilla kameroilla. Kamerat ovat automaattisia, niissä on valaistus ja ne on suunniteltu kestämään korkeaa painetta aina 1 000 metriin asti.
  • Autonomous University of Baja Californian (UABC) johtama tutkimus, jossa tutkitaan edistääkö punaisten merisiilien siirtäminenalueille, joilla on runsaasti merilevää, kannan toipumista. Merisiilit ovat riippuvaisia rakkolevämetsistä, mutta monet kannat ovat pienentyneet vesien lämpenemisen seurauksena. Tutkimuksessa arvioidaan, kasvavatko merisiilipopulaatiot ja selvitetään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia, joita niiden translokaatiolla voi olla laajempaan ekosysteemiin.

MSC:n Ocean Stewardship Fund ohjaa 5% MSC-merkittyjen kuluttajatuotteiden myynnistä saaduista vuotuisista rojaltituotoista kestävän kalastuksen edistämiseen ja tukemiseen ympäri maailmaa.

Rahastoa laajennetaan tänä vuonna tarjoamaan lahjoituksia myös kolmannen osapuolen rahoittajilta. Sveitsiläinen hyväntekeväisyysjärjestö MAVA Foundation (MAVA) tarjoaa varoja Luoteis-Välimeren Palamòsin sinisten ja punaisten katkarapujen kannan kartoittamiseen. Hanke tukee Palamòsin katkaravun troolipyyntiä kestävien kalastusmenetelmien kehittämisessä sen tavoitellessa MSC-sertifikaattia.

Vuoden 2019 perustamisensa jälkeen Ocean Stewardship Fund -rahasto on myöntänyt apurahoja yhteensä 2,8 miljoonan dollarin arvosta (64 apurahaa).

Lähde: MyNewsdesk

Trackbacks & Pings

  • Visa käynnistää apurahaohjelman suomalaisille naisyrittäjille - Rahanmaailma :

    […] Apurahaa hakeakseen yrityksen on oltava rekisteröity Suomessa, sillä pitää olla toimintaa vähintään viimeisen vuoden ajalta, sen tulee toimia digitaalisessa tai fyysisessä ympäristössä kuten myymälässä, verkkosivustolla tai vastaavassa ja sen on oltava vähintään 51 prosenttisesti naisten omistama. […]

    2 years ago

Leave a Reply