Säästöpankissa keväinen kasvukausi

Säästöpankin nettomerkinnät ovat kasvaneet vuoden 2022 alussa Suomen suurimmiksi, 124 miljoonaan euroon. Epävakaasta maailmantilanteesta huolimatta Säästöpankin asiakkaat ovat pysyneet rauhallisina, ja Ukrainan sodasta johtunut notkahdus merkinnöissä jäi lyhyeksi. Samalla suomalaiset ovat uuden tilanteen edessä: inflaatio oli maaliskuussa 5,8 % ja korot ja hinnat nousussa. Vaikka tällä hetkellä mikään sijoituskohde ei vaikuttaisi hyvältä, pitkäjänteisyys helpottaa sijoitusmarkkinoiden sumussa navigointia.

Säästöpankin alkuvuosi 2022 on sujunut keväisen kasvun merkeissä. Säästöpankin rahastojen nettomerkinnät kasvoivat Suomen eniten ensimmäisellä kvartaalilla – kasvua oli 2,82 %. Säästöpankin nettomerkintöjen kokonaisarvo alkuvuodesta oli Suomen korkein, 124,0 MEUR.

”Asiakkaamme ovat oppineet, että sijoitusmarkkinoiden myllerryksissä ei kannata hötkyillä, vaan suhtautua pitkäjänteisesti sijoittamiseen”, Sp-rahastoyhtiön toimitusjohtaja ja Säästöpankkiryhmän varainhoidon johtaja Petteri Vaarnanen kuittaa. 

Säästöpankin asiakkaat ottivat Ukrainan sodan syttymisen yleisesti ottaen varsin rauhallisesti. Ukrainan sodan alkupäivinä lunastukset kaksinkertaistuivat hetkellisesti, mutta tilanne normalisoitui nopeasti. 

”Kuten koronakriisin yhteydessäkin, varttuneemmat lunastivat enemmän kuin nuoret. Nuorilla sijoitushorisontti on pidempi kuin vanhemmilla, mikä tuo rauhallisempaa suhtautumista talouden turbulensseihin”, Vaarnanen lisää.

Koronakriisin aikana sukupuolten välillä ei ollut merkittäviä eroja lunastuksissa tai merkinnöissä. Mutta Ukrainan sodan syttyessä miehet ottivat tilanteen naisia rauhallisemmin. Kaikkien lunastusten kappalemäärissä miesten lunastusten määrä kasvoi noin 10,6 % per pankkipäivä, naisten 25,1 %.

Näin navigoit sijoitusmarkkinoiden sumussa

Suomen inflaatio oli maaliskuussa 5.8 %, mikä asettaa kuluttajat uuden tilanteen ääreen. Kun kauppaan menee entistä enemmän rahaa, säästöön jää helposti vähemmän. Lisäksi sota jyllää Euroopassa ja korot ovat nousussa, jolloin mikään sijoituskohde ei näytä hyvältä. 

”Tässä tilanteessa ensireaktio voi olla pitää rahat tilillä. Mutta tällä hetkellä tilien talletuskorko on käytännössä 0 %, samalla kun inflaatio on yli 5 %. Se tarkoittaa, että vuoden päästä talletuksen todellisesta arvosta häviää yli 5 %, jos inflaatio pysyy nykytasollaan”, Säästöpankin pääekonomisti Henna Mikkonen muistuttaa.

Vaikka lyhyellä aikavälillä mikään sijoituskohde ei houkuttelisi, pitkällä tähtäimellä – kun korot normalisoituvat – on sijoittajalla taas edessään hyviä mahdollisuuksia.

”Euriborin noustessa myös talletuskorot nousevat hiljalleen. Puskurivaroja on hyvä olla tilillä, mutta pidempiaikaiset säästöt on edelleen hyvä siirtää parempiin kohteisiin kuten osakesijoituksiin, jotka tarjoava suojaa inflaatiolle”, Mikkonen lisää. 

Osakesijoitusten puolesta puhuu se, että yritykset sopeutuvat yleensä kriiseihin hyvin. Lyhyellä tähtäimellä globaali pandemia ja sota ovat shokkeja, mutta yritykset löytävät nopeasti uusia markkinoita ja sopeutuvat uuteen tilanteeseen.

”Osakesijoittajan kannattaa muistaa sijoitusten hajautuksen tärkeys. Kriisit iskevät eri paikkoihin eri aikoihin, ja esimerkiksi Yhdysvalloissa pahin inflaation nousu voi mahdollisesti olla jo ohi”, Petteri Vaarnanen huomauttaa.

Sumuisessa ympäristössä navigointiin kannattaa pyytää apua asiantuntijalta.

“Salkunhoitajat arvioivat kohonneen inflaation vaikutuksia eri yrityksiin ja näin pyrkivät löytämään ne yhtiöt, jotka kykenevät sopeutumaan ja turvaamaan toimintansa kannattavuuden”, Vaarnanen muistuttaa.

Pitkäjänteisessä talouden suunnittelussa pankilla on tärkeä rooli, sillä pankki tukee asiakkaan varallisuuden kehitystä pitkällä tähtäimellä.

Sumussa ei tarvitse seilata yksin.

Lähteet: Säästöpankki & News Cision

Trackbacks & Pings

Leave a Reply