Visa käynnistää apurahaohjelman suomalaisille naisyrittäjille

Naiset ovat huomattavan aliedustettuja suomalaisten yrittäjien joukossa. Vain pieni osa sijoitetusta pääomasta kohdentuu naisten omistamiin yrityksiin. Korostaakseen tätä epäkohtaa ja parantaakseen naisyrittäjien olosuhteita Visa käynnistää She’s Next -aloitteen, jossa kolmelle suomalaiselle naisten omistamalle yritykselle myönnetään kullekin 10 000 euron apuraha ja yritysvalmennusta vuodeksi.

Naisyrittäjien osuus on Suomessa pienempi kuin EU:ssa keskimäärin. Suomen Yrittäjänaiset ry:n mukaan Suomen yrittäjistä vain noin kolmasosa on naisia ja start-up rahoituksesta vain noin 6 prosenttia ohjautuu naisten perustamille yrityksille.

Pääoman saatavuuden parantaminen ja naisyrittäjien näkyvyyden kasvattaminen ovat tärkeimpiä toimenpiteitä, joita tämän suuntauksen katkaisemiseksi tarvitaan.

  • She’s Next -aloitteella haluamme kiinnittää huomiota naisyrittäjiin ja tukea heitä tehokkailla työkaluilla ja resursseilla. Apurahaohjelma on suunnattu naisten omistamille pienyrityksille, jotka haluavat rahoittaa, johtaa ja kasvattaa liiketoimintaansa, sanoo Elena Fadeeva, Visa Head of Marketing Nordics & Baltics.

Aloite toteutetaan yhteistyössä maailmanlaajuisen IFundWomen -rahoitusalustan kanssa. 10 000 euron apurahan vastaanottajat saavat lisäksi myös vuoden mittaisen jäsenyyden IFundWomenin yritysvalmennukseen.

Apurahaa hakeakseen yrityksen on oltava rekisteröity Suomessa, sillä pitää olla toimintaa vähintään viimeisen vuoden ajalta, sen tulee toimia digitaalisessa tai fyysisessä ympäristössä kuten myymälässä, verkkosivustolla tai vastaavassa ja sen on oltava vähintään 51 prosenttisesti naisten omistama.

Hakuaika alkaa 18. elokuuta ja päättyy 30. syyskuuta.

She’s Next on viimeisin Visan aloitteiden sarjassa, joka keskittyy tasa-arvoon ja osallistamiseen pohjoismaisilla markkinoilla. Vuonna 2018 Visa ilmoitti monivuotisesta kumppanuudesta UEFA:n kanssa, jolloin siitä tuli ensimmäinen UEFA:n naisten jalkapallon sponsori.

Lähde: Visa
Kuva: Visa

Leave a Reply