Pohjois-Savoon alkuvuoden aikana yli 800 000 euroa maaseudun yritysrahoitusta

Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt maaseudun yritystukea heinäkuun loppuun mennessä 818 000 euroa. Yritystuet suuntautuivat pääosin Kuopion ja Suonenjoen seuduille sekä Joroisiin. Työpaikkoja koko maakuntaan odotetaan syntyvän tuen avulla 35. Lisäksi rahoitettiin yksi yritysryhmähanke, jonka tavoitteena on kehittää matkailuyritysten palvelutarjontaa ja matkailutuotteita.

– Yritystukien päätöksenteko käynnistyi varsinaisesti juhannukselta, koska aluetukikartta vahvistettiin vasta 22.6.2022. Tästä syystä päätöksenteko painottuu syyskauteen. Kaiken kaikkiaan yritystukihakemustilanne on hyvä, kertoo Pohjois-Savon ELY-keskuksen yritystutkija Pekka Stjerna.
Huomioitavaa on, että vireillä olevia hankkeita ei voida siirtää uudelle rahoituskaudelle, joten tästä syystä joudumme tekemään loppuvuodesta kielteisiä päätöksiä normaalia enemmän, lisää Stjerna.

Maaseudun hanketukea on alkuvuonna myönnetty yhteensä 811 000 euroa kahteen hankkeeseen, jotka kohdistuivat nurmenviljelyyn sekä luonnontuotealan edistämiseen. Järvi-Suomen maaseudun ympäristö- ja ilmasto-ohjelman teemanhaun kautta rahoitettiin kahta hanketta. Teemahaku oli viiden maakunnan yhteinen. Pohjois-Savon ELY-keskuksen maaseutuasiantuntija sekä kehittämisvastaava Jaana Tuhkalainen kertoo, että hanketukien hakemuksia voi jättää 30.9.2022 saakka.

Elpymisvaroilla tukea energiansäästöön ja energiatehokkuuteen

Elpymistukea myönnettiin yhteensä vajaa 554 000 euroa, joista yrityksille suuntautui reilut 55 000 euroa ja laajakaistahankkeeseen 498 000 euroa. Maaseudun mikro- ja pienyritykset voivat hakea elpymisvaroista tukea sellaisiin investointeihin, jotka edistävät uusiutuvan energian käyttöönottoa tai yrityksen energia- ja resurssitehokkuutta. Yritykset voivat hakea elpymistukea 15.10.2022 saakka, mutta laajakaistahankkeiden osalta elpymisrahoituksen haku on päättynyt.

Maatalouden investointeihin elpymisvaroja myönnettiin energiatuotannon rakentamisinvestointeihin, työympäristön parantamiseen, eläinten hyvinvointiin ja ympäristön tilan parantamiseen yhteensä 1,25 miljoonaa euroa. Myös maatalouden investointeihin elpymistukea voi hakea 15.10.2022 saakka.

Pohjois-Savon Leader-ryhmiltä tukea yritysten ja yhteisöjen kehittämiseen

Pohjois-Savon Leader-ryhmien kautta maaseudun paikallista kehittämistä on tuettu yhteensä 1,32 miljoonalla eurolla. Leader-ryhmät Mansikka, Kalakukko ja Ylä-Savon Veturi rahoittivat maaseuturahastosta vuoden alkupuoliskolla 19 yleishyödyllistä hanketta ja 28:aa yritystä eripuolilla Pohjois-Savoa.

Hanketuista puolet kohdistui liikunta- ja virkistysalueiden rakentamiseen tai kunnostukseen. Kehittämishankkeissa selvitetään muun muassa biopolttoaineiden käytön lisäämistä, reitistöjen tarvetta tai kehitetään yhdistyksille uudenlaista toimintaa. Nuoriin kohdistuvissa hankkeissa aktivoidaan nuoria yrittäjyyteen, kansainvälistymiseen ja Leader-toimintaan.

Yritysten investoinneilla tuetaan pääasiassa toimitilojen laajentamista ja kone- ja kalustohankintoja. Seitsemän yritystä sai tukea yrityksen perustamiseen tai yritystoiminnan kokeiluun. Iisalmessa käynnistyi myös yritysryhmähanke, jossa kehitetään yritysten talousosaamista.

Kaikilla Leader-ryhmillä on vielä jäljellä myönnettävää rahoitusta. Leader-ryhmien rahoitushaku on auki alkusyksyn ajan.

Aurinkopaneelit ja eläinten hyvinvointi maatalouden investointituen kohteena

Maatalouden investointeihin on myönnetty alkuvuoden aikana yhteensä 3 miljoonaa euroa 105:ssä eri tukipäätöksessä. Eniten tukea ovat saaneet aurinkopaneelien rakentamisen ja erilaiset eläinten hyvinvointia parantavat investoinnit. Sen sijaan uusia lypsykarjanavetoita ei ole rahoitettu yhtään vuoden 2022 aikana.

Aloitustukea on saanut Pohjois-Savossa alkuvuoden aikana 13 nuorta viljelijää.
– Tämä on kohtuullisen hyvä määrä, kun otetaan huomioon maatalouden haastava taloustilanne, toteaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen maaseutuasiantuntija Juha Ikäheimo.

Täsmähankkeita ja kohti uutta rahoituskautta 2023

Maaseudun kehittämisen hanketukea voi hakea vielä 30.9.2022 päättyvässä haussa. Hanketukiin käytettävissä oleva rahamäärä riippuu yrityshankkeiden toteutumisesta. Yritystukea voi hakea vielä lokakuun 2022 loppuun asti. Myös yritysryhmähankkeita voi myös hakea lokakuun loppuun.

– Vaikka yritysrahoituksen osalta kysyntä on ollut vilkasta, kannattaa uusista hankkeista aina olla yhteydessä ELY-keskukseen, kertoo Tuhkalainen.

Hakemuksilta odotetaan enintään kahden vuoden toteutusaikaa, nopeaa käynnistymistä ja ratkaisuja ajankohtaisiin haasteisiin. Yritysryhmähankkeita toivotaan myös eri toimialoille. Uuden rahoituskauden ja Suomen CAP-suunnitelman toimeenpanon on määrä käynnistyä vuonna 2023. Suunnitelma on komission hyväksyttävänä. Kansallinen lainsäädäntö ja toimeenpanoon liittyvien tietojärjestelmien valmistelu on myös jo käynnissä.

Lähteet: STT / Pohjois-Savon ELY-keskus
Kuva: Pohjois-Savon ELY-keskus

Vinkki: Etsitkö kelloa nuorelle? Tutustu dna älykello valikoimaan.

Leave a Reply