Onko luvassa perintöpulmia?

Jos hyvin käy, voi joskus periä sukulaisilta pienen summan rahaa, kesämökin tai muuta arvotavaraa. Mikäli suku ei ole mikään merkittävä tai muuten äveriäs, harvemmin sitä tilille kilahtaa miljoonia, kartano viihdejärjestelmineen, meemiosake sekä huvijahti. Normaalit kansalaiset usein perivät vähempiarvoisia asioita, mutta sitäkin useammin suomalaiset taistelevat perinnöistään jopa oikeudessa asti.

Lähes viikoittain saamme lukea iltapäivälehdistä mitä villimpiä kertomuksia perheistä tai suvuista sekä heidän riidoistaan käräjillä. Monissa tapauksissa sukulaisten välit ovat ehtineet jo pahasti tulehtua tai jopa hajota lopullisesti. Eikä perintöriitojen kohteetkaan ole aina ihan ymmärrettäviä. Joskus kohteena oli olla jokin täysin arvoton kohde. Kyseessä onkin ehkä enemmän periaate tai vuosikymmeniäkin muhineet kaunat.

Perinnönjaon vaiheet

Kun ihminen kuolee, hänen varansa ja omaisuutensa muodostavat kokonaisuuden, jota kutsutaan kuolinpesäksi. Perukirja on kuolinpesän omaisuusluettelo, tilinpäätös ja perintöverotuksen pohja. Perukirjan tekemiselle on lakisääteinen määräaika, mutta perinnönjaolle ei. Perinnönjako tarkoittaa tilaisuutta, jossa kuolinpesän osakkaat sopivat varsinaisesta perinnönjaosta, eli siitä kuka osakkaista saa mitäkin omaisuutta perintönä. Perinnönjaossa ei ole kyse perintöosuuksien suuruuksien määräytymisestä, vaan siitä, että mitä omaisuutta määrätyn suuruiset perinnöt sisältävät. Perinnönjako on mahdollista vasta, kun kuolinpesän kaikki velat on maksettu tai niitä varten on jätetty riittävä määrä rahaa kuolinpesän tilille. 

Myös perunkirjoitus pitää olla tehty ja mahdollinen testamentti on annettu lainmukaisesti tiedoksi kaikille osakkaille ja testamentti on tämän jälkeen hyväksytty. Kuolinpesän selvityksen ja perukirjan voi laatia periaatteessa kuka tahansa. Netistä ja kirjoista löytyy valmiita asiakirjapohjia. Perukirjaa varten hankittavien dokumenttien määrä on kuitenkin melkoinen ja varsinaisen perukirjan tekemisessä on syytä tuntea sekä perintö- että avio-oikeuden lakipykälät. 

Perinnönjaossa voidaan joutua ongelmiin, jos osakkaiden välille ei löydetä yhteisymmärrystä. Yksikin erimielinen osakas voi periaatteessa estää jaon. Tällöin voi pesänjakajan määrääminen olla tarpeen. Kuolinpesän selvittämisen jälkeen osakkaalla on oikeus vaatia perinnönjakoa. Eloonjääneellä puolisolla voi kuitenkin olla suoraan laista johtuva oikeus pitää puolisoiden yhteinen koti ja asuntoirtaimisto hallussaan. 

Miten välttää riidat

Perinnönjako voi osua miinaan monessakin eri kohdassa prosessia. Perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluttua perittävän kuolemasta. Sitä ennen on valmisteltava perunkirjoituskokouksessa käsiteltävä perukirja. Perukirjaa varten pitää tilata dokumentteja monesta paikasta ja niiden hankkiminen pitää aloittaa ajoissa. Puutteellinen perukirja pitkittää perinnönjakoa ja voi aiheuttaa omaisuutta myöhemmin realisoitaessa ylimääräisiä veroja.

Sukulaismummon menehtyessä perhe saattaa kiivetä vintille keräämään muistoja ja tarkistamaan Arabian astiastot. Perintöä ei kuitenkaan pidä ruveta jakamaan ennen kuin perukirja on valmis. Jos vainajan rahavaroja on otettu perillisten käyttöön ennen perukirjan valmistumista ja sitten huomataankin, että pesässä on velkaa, niin perillisille syntyy velkavastuu. Suurempien omaisuuserien, esimerkiksi kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden arvo kannattaa arvioida perukirjaan järkevästi.

Klassisia virheitä perukirjan teossa on myös se, että kirjataan yhteiseksi sellaista omaisuutta, mikä on vain joko lesken tai vainajan nimissä. Puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Silti vainajan ja lesken varallisuuseroilla on merkitystä. Kummankin puolison henkilökohtaisen varallisuuden kirjaaminen perukirjaan on tärkeää, oli kyseessä sitten vaikka pelkkä meemiosake. 

Jokainen suku on erilainen ja toisissa perheissä ei konflikteja synny lainkaan. Perinnönjako vaan on usein se hetki, kun perheen sisällä kateus nostaa päätään tai tulee yllättäviä paljastuksia menneisyydestä. Joskus on jopa löytynyt uusia sisaruksia tai serkkuja. Riitaa tulee polkupyöristä, muumimukeista ja selvitetään, mikä on meemiosake. Yhteisymmärrys osakkaiden välillä tukee perinnönjaon nopeaa ja sujuvaa toimittamista. Mitä kauemmin riita jatkuu, sitä kuluttavampi se on myös osakkaille. Asianajajan kanssa keskustelu on varmasti näissä tilanteissa aina hyvä valinta. 

Lähteet: Kotilaki, Minilex, Yle 

Leave a Reply