Finnveran rahoitus omistajanvaihdoksiin nousi korkeimmilleen kymmeneen vuoteen vuonna 2021

Finnvera rahoitti yrityskauppoja 174 miljoonalla eurolla (141) vuonna 2021 ja oli mukana 813 yrityksen omistajanvaihdoksessa. Euromääräisesti rahoitus oli korkeimmillaan kymmeneen vuoteen. Rahoituksen hyvä saatavuus ja positiiviset talousnäkymät toimivat ajureina erityisesti teollisuuden ja logistiikka-alan yrityskaupoissa. Sen sijaan ravintola- ja matkailualan yrityskaupat eivät ole palanneet aiemmalle tasolleen. Maakunnista omistajanvaihdosten rahoitus kasvoi eniten Varsinais-Suomessa. Esimerkiksi Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla omistajanvaihdosrahoitus laski toista vuotta peräkkäin. Yritysten tarve löytää uusia omistajia ja yrittäjiä kasvaa lähivuosina, mutta nopea muutos toimintaympäristössä ja epävarmuuden lisääntyminen voivat jarruttaa omistajanvaihdosten toteutumista.

Toimialoittain tarkasteltuna omistajanvaihdoksissa korostuivat vuonna 2020 liike-elämän palvelut ja niistä erityisesti palvelut liikkeenjohdolle, kun taas vuonna 2021 logistiikan ja teollisuuden yritysten rahoitusvolyymi kasvoi.

– Kulutus siirtyi jonkin verran palveluista tavaroihin, mikä saattoi kasvattaa esimerkiksi tavaraliikenteen ja tukkukaupan omistajanvaihdosrahoituksen osuutta. Teollisuudessa taas suotuisat talousnäkymät kannustivat kasvamaan yrityskaupoilla. Verkostojemme havainnot ovat, että isot ostivat pieniä kasvutavoitteisiin päästäkseen. Yrityskaupat ovat myös osa yhä useamman pk-yrityksen kasvun työkalupakkia, mikä on hyvä suuntaus, sanoo Finnveran omistajanvaihdoksiin erikoistunut aluepäällikkö Elisa Sipponen.

Omistajanvaihdosten kasvanut rahoitusvolyymi viestii myös yritysten kasvuhalusta. Jopa 41 prosenttia Finnveran vuonna 2021 rahoittamista omistajanvaihdosyrityksistä tavoitteli vähintään 10 prosentin vuosikasvua seuraavien kolmen vuoden ajan. Aikaisemmin kovaa kasvua tavoittelevien osuus on ollut noin kolmannes.

Pandemia ei ole kohdellut kaikkia toimialoja tasapuolisesti. Muun muassa matkailu ja ravintola-ala, joilla suuri osa pienistä kaupoista tehdään, eivät ole palanneet aiempiin volyymeihin.

– Verrattuna vuoteen 2019, tilastojemme mukaan noin joka neljäs ravintola- ja matkailualan yrityskauppa on jäänyt toteutumatta. Toimialan yrityskauppamääriä on voinut painaa alas arvonmääritykselliset vaikeudet epävarmassa tilanteessa ja yritysten velkaantuminen. Tarjotut kauppahinnat eivät välttämättä ole miellyttäneet, jolloin ravintola-alalla toimiva yritys voi päätyä odottamaan tai jopa lopettamaan toimintansa, Elisa Sipponen sanoo.

Omistajanvaihdoksella yritykseen saadaan uutta osaamista, kykyä kasvattaa ja kehittää yritystä

Maakunnista Uudellamaalla toimialoista kasvoi teollisuus, erityisesti rakennusteollisuus. Varsinais-Suomessa omistajanvaihdosten rahoitus kasvoi peräti 152 prosenttia vuonna 2021. Kasvua toi erityisesti liike-elämän palvelut ja niistä erityisesti logistiikka.

– Varsinais-Suomessa Finnveran rahoitus omistajanvaihdoksiin yli kaksinkertaistui ja rahoitettujen omistajanvaihdosten määräkin kasvoi yli neljänneksellä edellisvuodesta. Tämä on ilahduttavaa, sillä niillä on useita myönteisiä vaikutuksia. Yritykseen saadaan uutta osaamista ja sitä myöden kykyä kasvattaa ja kehittää yritystä. Finnveran yksi ydintehtävistä on edesauttaa omistajanvaihdosten toteutumista rahoituksen keinoin, sanoo Finnveran Länsi-Suomen aluejohtaja Seija Pelkonen.

Tarve omistajanvaihdoksille on suuri – epävarmuus kuitenkin jarruttanee yrityskauppoja

Takana on ennätysvuosi omistajanvaihdoksiin kohdentuneessa rahoituksessa, mutta maantieteelliset ja toimialojen väliset eroavaisuudet ovat voineet vaikuttaa siihen, että omistajanvaihdoksia on myös jätetty odottamaan parempia aikoja. Kevään 2022 Pk-yritysbarometrin mukaan ennätysmäärä yrityksiä onkin yrityskauppatilanteessa juuri nyt. Näistä yrityksistä valtaosa on palveluyrityksiä. Venäjän toimet tulevat kuitenkin todennäköisesti vaikuttamaan myös yrityskauppoihin. Yksi yrityskauppojen toteutumisen edellytyksistä on luottamus talouden positiiviseen kehitykseen, johon geopoliittinen tilanne on tuonut uuden lommon.

– Vaikka tilanne muuttuu nyt nopeasti, niin tärkeää silti on katsoa pidemmälle ja tehdä yritykselle tärkeitä investointeja, mikä vahvistaa yrityksen kilpailukykyä tulevaisuudessa, Sipponen sanoo.

Lähde: Finnvera / STT Info

Leave a Reply