OP:n tutkimus: Matkailuun halutaan käyttää tuplasti enemmän rahaa

OP:n tutkimus: Matkailuun halutaan käyttää tuplasti enemmän rahaa

OP-Henkivakuutus selvitti, mitä asioita suomalaiset pitävät tärkeinä ja millaisilla summilla tärkeisiin asioihin halutaan taloudellisesti panostaa. Tutkimuksen mukaan suomalaiset haluaisivat käyttää.

Etsivään nuorisotyöhön 15,6 miljoonaa euroa

Oulun yliopistolle 1.1 miljoonan euron rahoitus metallien 3D-tulostuksen kehittämiseen

Oulun yliopisto on saanut 1.1 miljoonan euron rahoituksen 3D-tulostettujen metallisten kappaleiden materiaaliominaisuuksien tutkimukseen osana kansallista DREAMS-hankekokonaisuutta. Yritysten ja Business Finlandin.

säästäminen

Kotitalouksien liiallista velkaantumista on ehkäistävä

Suomalainen finanssiala haluaa olla mukana tukemassa kotitalouksien mahdollisuuksia hallita omaa talouttaan paremmin ja siten ehkäistä ylivelkaantumista. On kuitenkin muistettava, että.