Oulun yliopistolle 1.1 miljoonan euron rahoitus metallien 3D-tulostuksen kehittämiseen

Oulun yliopisto on saanut 1.1 miljoonan euron rahoituksen 3D-tulostettujen metallisten kappaleiden materiaaliominaisuuksien tutkimukseen osana kansallista DREAMS-hankekokonaisuutta. Yritysten ja Business Finlandin rahoittaman noin 6 miljoonan euron hankekokonaisuuden tavoitteena on luoda alan teollisuudelle perusta haastavien komponenttien kilpailukykyiseen valmistukseen nostamalla kotimainen 3D-tulostusosaaminen kansainväliselle kärkitasolle vuoteen 2024 mennessä.

Metallin 3D-tulostus eli ainetta lisäävä valmistus on valmistusmenetelmänä nuori. Menetelmä on materiaaliteknisesti poikkeava, eikä materiaalin laatua osata vielä tehokkaasti hallita, saati optimoida. DREAMS-hankkeessa (Database for Radically Enhancing Additive Manufacturing and Standardization) luodaan tuhansien tulostettavien testikappaleiden dataa sisältävä 3D-metallitulostuksen materiaalitietopankki.

Oulun yliopistosta hankkeeseen osallistuva Kerttu Saalasti instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) ryhmä on osa yliopiston Terästutkimuskeskusta CASR:ia. Hankekokonaisuuden tutkimusosio toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Turun yliopiston kanssa. Vahva yhteistyö muiden yliopistojen ja teollisuuden kanssa mahdollistaa jopa 10 000 metallisen testikappaleen mekaanisen testauksen ja syvällisen metallografisen tarkastelun, tuotantotekniset näkökulmat huomioiden. Tutkimustyö tuottaa uutta tietoa vaativien kappaleiden suunnittelun ja valmistuksen tueksi, vastaten näin puutteellisen standardoinnin aiheuttamiin ongelmiin. Hankkeessa syntyvä tieto dokumentoidaan avoimeen tietokantaan.

Oulun yliopiston Terästutkimuskeskus CASR:lla on vuosikymmenien vahva tausta terästutkimuksessa ja terästeollisuuden uudistamisessa. Viime vuosina CASR:in asiantuntemusta on hyödynnetty mm. aluekehityshankkeiden tuella 3D-tulostettujen metallikappaleiden laadun määrittämiseksi ja parantamiseksi. Tieteellisen tutkimuksen ohessa on panostettu sekä 3D-tulostustekniikkaan, että materiaalien testauslaboratorioihin.

DREAMS-hanketta johtaa innovaatioekosysteemien kehittämistyötä tekevä DIMECC Oy. Hanke toteutetaan yhteiskehittämisen mallilla yritysten ja yliopistojen yhteishankkeena, jolloin saavutettava hyöty voidaan jakaa koko suomalaisen teollisuuden kesken. DREAMS-hankkeen teolliset kumppanit ovat CITEC, Elomatic, Etteplan, Lillbacka Powerco, Patria, Raute, Vilpe ja Wärtsilä.

Lähteet: STT & Oulun yliopisto

Trackbacks & Pings

Leave a Reply