Koronaelpymisen jälkeiset ongelmat häämöttävät jo – talouskasvu puolittuu vuonna 2023

Talouskasvu jatkuu reippaana vielä tänä ja ensi vuonna, mutta vuonna 2023 Suomen talouden rakenteet alkavat jo jarruttaa kasvua, ennustaa Danske Bank tuoreessa suhdannekatsauksessaan. Asuntomarkkinoilla hintojen nousu on rauhoittumassa vilkkaan rakentamisen myötä, mutta korkojen kehitys on nyt epävarmaa.

Danske Bank julkistaa ensimmäistä kertaa ennusteensa vuoden 2023 talouskasvusta. Danske Bankin ennusteen mukaan talous kasvaa vuonna 2023 vain 1,6 prosenttia, kun tälle vuodelle pankki ennustaa 3,5 prosentin ja ensi vuodelle 2,8 prosentin talouskasvua.

Pankki on tuoreessa ennusteessa nostanut tämän vuoden ennustetta ja laskenut ensi vuoden ennustetta.

”Suomen talous kääntyi keväällä 2021 vahvaan kasvuun vaisun talvikauden jälkeen. Vuoden kolmannen neljänneksen kasvu nosti Suomen bruttokansantuotteen yli koronaa edeltäneen tason. Ennusteemme mukaan bruttokansantuote saavuttaa korkeimman mahdollisen tason tuotannon tason vuonna 2022, minkä jälkeen kasvuvauhti hidastuu keskimääräisen kasvuvauhdin mukaiseksi”, sanoo Danske Bankin Suomen pääekonomisti Pasi Kuoppamäki.

Talouden keskimääräinen kasvuvauhti talouden elpymisvaiheen jälkeen on lähivuosina melko hidas, koska työn tuottavuuskehityksen ennakoidaan seuraavan koronaa edeltänyttä vaatimatonta trendiä ja työikäisen väestön ennustetaan supistuvan.

”Talouden kasvukattoa voidaan nostaa hieman korkeammalle investoinneilla tuotannon automaatioon, talouden digitalisaatioon ja infrastruktuuriin sekä vauhdittamalla työperäistä maahanmuuttoa, mutta kasvuvauhdin rakenteellinen hidastuminen näyttää liki varmalta. Kasvun hidastumisella ja väestön ikääntymisellä on molemmilla heikentävä vaikutus julkiseen sektoriin.”

Asuntomarkkinoilla koettiin tänä vuonna suomalaisittain hurjaa hintojen nousua. Danske Bank ennustaa koronan kuumentamien asuntomarkkinoiden rauhoittuvan ensi vuonna.

”Rakentaminen pysyttelee kokonaisuutena melko vakaana, ja etenkin kasvukeskusten uusien asuntojen tarjonta kasvaa. Asuntomarkkinat pysyvät virkeinä kasvukeskuksissa, mutta tarjonnan lisääntyminen ja etätyötarpeiden jo tähän mennessä tapahtunut tyydyttäminen rauhoittavat hintakehitystä”, Kuoppamäki sanoo.

Inflaatio nakertaa maailmantaloutta

Maailmantalouden kasvu jatkuu, mutta kotitalouksien ostovoimaa nakertava korkea inflaatio ja koronarajoitustoimien lisääntyminen jarruttavat nousua. Nyt useat keskuspankit ovat jo nostaneet ohjauskorkoaan.

”Nykyinen inflaatiopaine on luonteeltaan poikkeuksellista, sillä sen aiheuttavat pandemiasta elpymiseen liittyvät talouden tarjontapuolen haasteet, eli raaka-aineiden ja materiaalien heikko saatavuus, kohonnut energian hinta sekä paikoitellen työvoimapula. Rahapolitiikan kiristäminen on nykytilanteessa kaksiteräinen miekka, sillä inflaatiopaineen hillitseminen uhkaa jarruttaa jo valmiiksi hidastuvaa talouskasvua”, sanoo Danske Bankin analyytikko Antti Ilvonen.

Danske Bankin ennusteen mukaan Yhdysvalloissa nostetaan ohjauskorkoa ensi vuonna kolmesti, mutta Euroopan keskuspankki ei Danske Bankin ennusteen mukaan nosta omaa talletuskorkoaan vielä vuoden 2022 aikana, toisin kuin markkinat näyttävät ennakoivan.

”EKP on pitänyt tiukasti kiinni kyyhkymäisestä linjastaan rahapolitiikan näkymien suhteen, emmekä usko linjan muuttuvan ensi vuonnakaan. Markkina hinnoittelee yhtä 10 korkopisteen talletuskoronnostoa tulevalle vuodelle, mikä on mielestämme liioiteltua. Euroalueen korkokehityksen ratkaisee inflaatio. Jos inflaatio tasaantuu odotetusti, eikä merkkejä palkkainflaation vakaasta kiihtymisestä tai inflaatio-odotusten kohoamisesta ilmaannu, EKP voi pitää rahapolitiikan kokonaisuudessaan elvyttävänä vielä pitkään.”

SUOMI Nykyinen ennuste   2020     2021   2022Edellinen ennuste2021   2022
BKT, volyymi, % -2,93,52,83,33,0
Työttömyysaste, % 7,87,66,97,77,1
Inflaatio, % 0,32,12,32,01,8
Ansiotaso, % 1,82,42,72,52,7
Asuntojen hinnat, % 1,54,02,03,81,8
Vaihtotase / BKT, % 0,81,00,80,60,6
Julkinen velka / BKT, % 69,667,466,870,570,5

Lähde: STT Info

Leave a Reply