STUL ja Tiklin sähköasennusalan rahasto mukaan rahoittamaan LUT-yliopiston professuuria

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry lahjoittaa yhdessä Tiklin sähköasennusalan rahaston kanssa Lappeenrannan-Lahden teknilliselle yliopistolle (LUT) 100 000 euroa Suomen ensimmäisen sähköisen liikenteen professuurin perustamista varten.


Summa maksetaan viiden vuoden aikana. Professuurin ja tutkimusryhmän perustaminen viideksi vuodeksi vaatii yhteensä noin miljoonan euron rahoituksen. Muina rahoittajina toimii pääasiassa lahtelaisia yrityksiä ja säätiöitä.

Maisteriohjelman kautta korkean tason osaamista

LUT-yliopisto käynnistää hankkeen myötä Lahden kampukselle sijoittuvan sähköisen liikenteen Electric Transportation Systems -maisteriohjelman. Aikanaan ohjelmasta valmistuu sähkötekniikan diplomi-insinöörejä, jotka tuovat korkean tason osaamista nopeasti kasvavalle sähköisen liikenteen sektorille niin elinkeinoelämässä kuin tutkimus- ja koulutusyhteisöissä. Haku ohjelmaan on jo käynnissä ja se jatkuu 19.1.2022 saakka.

Professuuri ja maisteriohjelma tulevat toimimaan osana Lahteen muodostunutta sähköisen liikenteen klusteria, johon kuuluu jo lähes 40 liikenteen sähköistymisen ratkaisuja kehittävää yritystä ja organisaatiota.

Sähköisen liikenteen kehitys muuttaa nykyistä liikennejärjestelmää merkittävästi. Henkilö- ja tavaraliikenteen – maalla, merellä ja ilmassa – lisäksi työkoneet sähköistyvät ja automatisoituvat nopeasti. Jotta sähköistymisen hiilettömyysedut saadaan kokonaisvaltaisesti hyödyksi, tämä edellyttää myös energian tuotannon ja jakeluinfrastruktuurin kokonaisvaltaista kehittämistä.

Suomesta on tähän saakka puuttunut liikenteen sähköistymisen murrokseen keskittyvä yliopistotason tutkimusryhmä. Professuuri tukee Suomen sähköisen liikenteen teknologia- ja liiketoimintakehitystä ja käynnistää tutkimusyhteistyötä kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Liikennevälineiden ja koneiden sähköistymiseen liittyy vahvasti kysymys energian varastoinnista eli erilaisista akustoista. EU-tasoinen akkustrategia tähtää siihen, että Suomesta tulee keskeinen toimija myös akkuarvoketjussa.

– Liikennejärjestelmän sähköistyksen keskeisin tavoite on pienentää kasvihuonekaasupäästöjä. Samalla on huolehdittava siitä, ettei sähköinen liikenne aiheuta uusia ympäristöongelmia. Siksi on myös tärkeää kehittää mm. akkuteknologiaa ja akkujen valmistusta nykyistä ympäristöystävällisemmäksi. LUTin sähköisen liikenteen tutkimushankkeita toteutetaan poikkitieteellisesti, esim. yhteistyössä LUTin sähkökäyttöjen, kestävyystutkimuksen ja sähkökemian asiantuntijoiden kanssa. Eri teknologioiden ympäristövaikutuksia ja elinkaarimallinnusta on mahdollista opiskella myös sähköisen maisteriohjelman sivuopinnoissa, sanoo professori Olli Pyrhönen LUT-yliopistosta.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL tukee sähköisen talotekniikka-alan tutkimus- ja kehitystyötä sekä alan koulutuksen järjestämistä myös muissa yliopistoissa ja  ammattikorkeakouluissa. Lahjoituksia liitto on myöntänyt professuurien perustamiseen LUT-yliopiston lisäksi mm. Aalto-yliopistolle ja Tampereen teknilliselle yliopistolle.

– Professuurien rahoittaminen on osa järjestömme edunvalvontaa, jolla varmistamme, että alamme kehittyviin osa-alueisiin saadaan jatkossa osaavaa työvoimaa, sanoo STULin toimitusjohtaja Kai Puustinen.

Lähde: STT Info
Kuva LUT

LUE MYÖS:
EU:n innovaatiorahasto on myöntänyt 88 miljoonan euron rahoituksen Nesteelle vihreään vetyyn ja hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin liittyvään hankkeeseen, jonka tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä nopeasti ja tehokkaasti Porvoon jalostamolla. Projektin myötä jalostamolla otettaisiin käyttöön hiilidioksidin talteenotto ja varastointi (CCS) sekä elektrolyysiratkaisut, jotka mahdollistavat jalostamon vähähiilisen tuotannon. Projekti on tällä hetkellä soveltuvuustutkimusvaiheessa.

Lue uutisia kryptovaluutasta www.kryptoraha.info verkkosivustolta.

Leave a Reply