Jyväskylän yliopistolle yli 700 000 euron rahoitus virustutkimukseen

Jyväskylän yliopiston virologian dosentti Maija Vihinen-Ranta on saanut Jane ja Aatos Erkon säätiöltä rahoituksen projektiin, jossa tutkitaan infektiossa muuttuvien solurakenteiden vaikutusta herpesvirusten kulkeutumiseen. Kolmivuotisen rahoituksen suuruus on 726 000 euroa.

”Virukset mielletään yleensä haitallisiksi taudinaiheuttajiksi. Nykyään kuitenkin tiedetään, että jotkin virukset voivat myös olla ihmisen näkökulmasta erittäin hyödyllisiä. Lääketiede on valjastanut niitä omiin tarkoituksiinsa toimimaan syöpäsolujen tuhoajina”, Vihinen-Ranta kertoo. ”Tutkimushankkeemme edistää tietämystä herpesviruksen ja isäntäsolun vuorovaikutuksesta. Tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi virussyöpähoitojen kehittämisessä.”

Tavoitteena saada viruksista yhä tehokkaampia syöpäsolujen tuhoajia

Ihmisen herpes simplex -virus 1 (HSV-1) on yksi syöpähoitoihin käytettävistä viruksista. Virukset leviävät tehokkaasti syöpäkasvaimen solusta toiseen samalla tuhoten niitä. HSV-1 on DNA-virus eli se monistaa perimänsä ja kokoaa uudet viruspartikkelit solun tumassa käyttäen hyväksi solun proteiineja ja solun mitokondrioissa tuotettua energiaa.

HSV-1:n lisääntymiskierto solussa tunnetaan osittain jo melko hyvin. Huonommin tunnetaan viruksen aiheuttaman stressitilan vaikutus solun toimintaan ja tuman rakenteeseen sekä näiden muutosten vaikutus viruksen kulkeutumiseen tumassa.

Kun virusten kulkeutumismekanismeja saadaan tarkemmin selville, on mahdollista kehittää keinoja tehostaa niiden etenemistä. Näin pystytään nopeuttamaan virusten aiheuttamaa solutuhoa ja immuunivasteen aktivoimista syöpäsoluja vastaan.

”Kahden tieteenalan, biologian ja biofysiikan, yhdistäminen mahdollistaa korkeatasoisen tutkimuksen ja virus-solu-vuorovaikutukseen liittyvien mekanismien selvittämisen. Käytämme tutkimuksessamme huipputason kuvaustekniikoita ja yhdistämme niihin laadukkaan kuva-analyysin”, Vihinen-Ranta sanoo.

Lähteet: STT / Jyväskylän yliopisto
Kuva: Petteri Kivimäki

Leave a Reply