Business Finland -rahoitus emotionaalisesti älykkäiden palveluiden oikeustieteelliseen tutkimukseen

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan professori Rosa Maria Ballardini ja työelämäprofessori Rob van den Hoven van Genderen ovat saaneet osana laajempaa tutkimuskonsortiota 351 500 euron Business Finland -rahoituksen tutkimushankkeeseen, jossa tutkitaan ja kehitetään fyysisiin tiloihin emotionaalisesti älykkäitä ja integroituja palveluita. Tutkimuksen oikeustieteellinen osa tarkastelee tällaisiin palveluihin liittyviä oikeudellisia ja eettisiä kysymyksiä.

Vaikka tiedetään, että tunteet voivat vaikuttaa tapaamme elää, kokemuksiimme ja hyvinvointiimme, nykyteknologia ei pysty lukemaan ja tulkitsemaan niitä. Human-technology interoperability and artificial emotional intelligence (HIPE) -tutkimushankkeessa pyritään kehittämään VTT:n, Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan sekä yrityskumppaneiden yhteistyöllä fyysisiin tiloihin palveluja, jotka ovat emotionaalisesti älykkäitä ja integroituja sekä voivat vastata käyttäjien tarpeisiin ja odotuksiin niin kotona, töissä, koulussa, autoissa kuin julkisissa ja yksityisissä tiloissa.

Immateriaalioikeuden professori Rosa Maria Ballardini ja työelämäprofessori Rob van den Hoven van Genderen Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnasta keskittyvät hankkeessa ajankohtaisiin oikeudellisiin ja eettisiin kysymyksiin, joita liittyy tällaisiin teknologisiin palveluihin ja sovelluksiin esimerkiksi tekoälyn sekä datan ja tietojen käsittelyn ja käytön näkökulmista. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan oikeuden suhdetta tunteisiin, empatiaan ja kestävään kehitykseen sekä oikeutta käyttäjälähtöisesti. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan arvioida olemassa olevien sovellusten käyttökelpoisuutta, kehittää ja testata uudistusehdotuksia teknologioihin liittyvään lainsäädäntöön sekä varmistaa täten uusien teknologisten sovellusten hyväksyttävyyttä. Tutkimuskonsortion ulkopuolelta yhteistyössä ovat myös mukana professorit Britta van Beers ja Arno R. Lodder Alankomaista Vrije University Amsterdamista.

Human-technology interoperability and artificial emotional intelligence (HIPE) -tutkimushanketta johtaa VTT, ja Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan lisäksi siinä on mukana yrityskumppaneina Helvar, Isku, Teleste, Framery, Mall of Tripla ja Ambientia. Kolmivuotinen hanke toteutetaan vuosien 2022–2025 aikana. Lapin yliopiston osahankkeen kokonaisbudjetti on 502 000 euroa, josta Business Finlandin rahoituksen osuus on 351 500 euroa.

Lähde: Lapin Yliopisto
Kuva: Ville Rinne

Leave a Reply