Perintövero ja sen laskeminen

Perintövero on vero, jota maksetaan perinnöstä ja testamentista saataville varoille. Veron määrä riippuu perinnönjättäjän ja perinnönsaajan välisestä sukulaisuussuhteesta sekä perinnön suuruudesta.

Tässä artikkelissa kerromme, miten perintövero lasketaan ja mitä asioita perinnönsaajan tulee ottaa huomioon. Artikkelissa on myös linkkejä Verohallinnon ohjeisiin ja perintöverolaskuriin, joiden avulla voit arvioida perintöveron määrän.

Perintöveron määräytyminen

Perintöveron määräytymisessä otetaan huomioon seuraavat asiat:

  • Perinnönsaajan ja perinnönjättäjän välinen sukulaisuussuhde: Perintövero on sitä pienempi, mitä läheisempi sukulaisuussuhde perinnönsaajalla ja perinnönjättäjällä on.
  • Perinnön suuruus: Perintöveron määrä kasvaa perinnön suuruuden kasvaessa.
  • Perinnönjättäjän aiemmin tehdyt lahjat: Perinnönjättäjän viimeisen kolmen vuoden aikana tekemät lahjat otetaan huomioon perintöverotuksessa.

Perintöveroa ei makseta lainkaan, jos perinnön arvo jää alle 20 000 euron.

Perintöveron laskeminen

Perintöveron laskeminen on monimutkainen prosessi, johon vaikuttaa useita tekijöitä. Verohallinnon sivuilta löytyy myös perintöverolaskuri, jonka avulla voit arvioida perintöveron määrän. Laskuri löytyy Verohallinnon verkkosivuilta:

Perintöverolaskurin käyttö on helppoa. Sinun tarvitsee vain syöttää laskuriin seuraavat tiedot:

  • Perinnönjättäjän ja perinnönsaajan välinen sukulaisuussuhde
  • Perinnön arvon
  • Perinnönjättäjän viimeisen kolmen vuoden aikana tekemät lahjat

Laskuri antaa sinulle arvion perintöveron määrästä. Tarkka veron määrä vahvistetaan perintöverotuspäätöksessä.

Vinkkejä perinnönsaajalle

  • Tee perunkirjoitus: Perunkirjoitus on pakollinen asiakirja, joka laaditaan kaikista perinnöistä. Perunkirjoituksessa selvitetään perinnönjättäjän varat ja velat sekä perinnönjako.
  • Ilmoita perinnöstä Verohallinnolle: Perinnönsaajan on ilmoitettava perinnöstä Verohallinnolle perintöverotuksen toimittamiseksi. Ilmoitus tehdään perintöveroilmoituksella.
  • Maksa perintövero: Perintövero on maksettava viimeistään verotuspäätöksessä mainittuna päivänä.

Lisätietoa

Lisätietoa perintöverosta ja sen laskemisesta löydät Verohallinnon verkkosivuilta: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/omaisuus/perinto/

Leave a Reply