OP:n pääanalyytikko: Tuloskausi käynnistynyt poikkeuksellisen epävarmoissa tunnelmissa – Ukrainan sodan negatiiviset vaikutukset heijastuvat voimakkaammin vasta loppuvuoteen

Ukrainan sota aiheuttaa suunnattomasti inhimillistä kärsimystä, ja samalla se varjostaa myös markkinoita. Kasvanut epävarmuus, lisääntyvät toimitusketjuhäiriöt, yhä korkeammat inflaatiopaineet sekä Venäjän kaupan tyrehtyminen vaikuttavat merkittävästi monien suomalaisyhtiöiden näkymiin. OP:n analyytikoiden mukaan vuoden ensimmäisellä tuloskaudella nähdään yhä maltillista tuloskasvua, mutta kommentit tulevasta saattavat olla monin paikoin varoittelevia.

Suomalaisyhtiöt ovat aloittaneet ensimmäisen vuosineljänneksen tuloskauden poikkeuksellisen epävarmoissa tunnelmissa. Markkinoita ovat heiluttaneet alkuvuodesta Ukrainan sota, kasvanut inflaatio sekä voimakas korkojen nousu.

– Koronapandemiasta seuranneet toimitusketjuhaasteet sekä inflaatiopaineet ovat Venäjän kaupan tyrehtymisen myötä kasvaneet. Niissä on kyseessä selvästi koronapandemiaa kohdennetumpi shokki, jonka vaikutukset tiettyjen yhtiöiden toimintaan tulevat kuitenkin olemaan pysyvämpiä Venäjän jäädessä globaalin talouden ulkopuolelle. Myös yleinen luottamusilmapiiri on heikentynyt, mikä voi lykätä yritysten investointipäätöksiä. Nämä tekijät vaikuttavat laajasti yhtiöiden tulosnäkymiin, kertoo OP:n pääanalyytikko Antti Saari.

– Erityisen vaikea nykyinen markkinatilanne on elintarvike- sekä rakennussektoreille. Elintarvikkeiden tuotantoon kohdistuu voimakkaita hinnannousupaineita, sillä Venäjä ja Ukraina ovat merkittäviä viljan ja lannoitteiden viejiä. Samoin joidenkin rakennusteollisuudessa käytettävien materiaalien saatavuudessa esiintyy haasteita, ja hinnat ovat nousseet voimakkaasti, Saari jatkaa.

Monet yhtiöt ovat jo päivittäneet tulosohjeistustaan, mutta OP:n analyytikoiden mukaan tammi-maaliskuun tulosraporttien yhteydessä tullaan silti näkemään ohjeistusten laskuja. Negatiiviset vaikutukset tuloksiin eivät tosin ole analyytikoiden mukaan voimakkaita vielä ensimmäisellä kvartaalilla, vaan vaikutukset näkyvät selvemmin vuoden edetessä.

Tulosparannuksia odotettavissa osalta sektoreista

Huhtikuun alussa alkaneella ensimmäisen vuosineljänneksen tuloskaudella on odotettavissa myös yhtiöiden tulosparannuksia. Erityisesti metallisektorilla nähdään OP:n analyytikoiden arvioiden mukaan vahvaa parannusta, sillä teräksen hinta on noussut voimakkaasti vuodentakaiseen verrattuna.

Pidemmällä aikavälillä Ukrainan sodan vaikutukset kiihdyttävät uusiutuvan energian kysyntää, kun vihreän siirtymän ohella Eurooppa pyrkii irtautumaan venäläisestä energiasta. Lisäksi tietoturvayhtiöiden kysyntä lisääntyy, sillä Ukrainan sodan aiheuttamat jännitteet kasvattavat kyberiskujen uhkaa.

Epävarmuuksista huolimatta markkinoiden yleisvire on tällä hetkellä optimistinen: osakekurssit ovat jo nousseet Ukrainan sodan alkua edeltäneen tason yläpuolelle.

– On mahdollista, että markkinat suhtautuvat tilanteeseen liiankin optimistisesti, mikä jättää oven auki lyhyen aikavälin pettymyksille ensimmäisen vuosineljänneksen raporttien yhteydessä. Yhtiöiden kommentteja tulevaisuudennäkymistä seurataan nyt erittäin tarkasti ja ne voivat vaikuttaa kurssiliikkeisiin jopa raportteja enemmän, Saari toteaa.

Lähde: OP

Leave a Reply