Arvonlisäveron muutos 2025: Yleiskatsaus ja vaikutukset

Suomeen on tulossa merkittävä muutos arvonlisäverotukseen vuonna 2025. Hallitus on päättänyt nostaa yleistä arvonlisäveroa 1,5 prosenttiyksikköä 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Tämä muutos tulee vaikuttamaan lähes kaikkiin suomalaisiin tavalla tai toisella.

Tässä artikkelissa tarkastelemme tarkemmin uutta arvonlisäveroa ja sen vaikutuksia. Aiomme käsitellä seuraavia aiheita:

 • Miksi arvonlisäveroa nostetaan?
 • Mitä tuotteita ja palveluita uusi verokanta koskee?
 • Miten uusi verokanta vaikuttaa kuluttajien hintoihin?
 • Miten yritykset voivat varautua arvonlisäveron nousuun?
 • Mitä muita vaikutuksia uudella verokannalla voi olla?

Miksi arvonlisäveroa nostetaan?

Hallitus on perustellut arvonlisäveron nostoa useilla syillä. Ensinnäkin se pyrkii lisäämään verotuloja. Uusi Arvonlisävero on Suomen tärkein verotulolähde, ja sen nostaminen voi auttaa hallitusta rahoittamaan julkisia menoja, kuten koulutusta, terveydenhuoltoa ja infrastruktuuria.

Toiseksi hallitus uskoo, että arvonlisäveron nostaminen voi auttaa hillitsemään inflaatiota. Inflaatio on yleisten hintojen nousu, ja se voi heikentää kotitalouksien ostovoimaa. Arvonlisäveron nostaminen voi osaltaan vähentää kuluttajien kysyntää ja siten painaa hintoja alaspäin.

Kolmanneksi hallitus uskoo, että arvonlisäveron nostaminen voi edistää verotuksen oikeudenmukaisuutta. Arvonlisävero on progressiivinen vero, mikä tarkoittaa, että sitä maksetaan suhteessa tuloihin. Arvonlisäveron nostaminen voi siis johtaa siihen, että varakkaammat ihmiset maksavat enemmän veroja.

Mitä tuotteita ja palveluita uusi verokanta koskee?

Uusi 25,5 prosentin arvonlisäverokanta koskee lähes kaikkia tavaroita ja palveluita, joita Suomessa myydään. Tähän kuuluvat esimerkiksi:

 • Elintarvikkeet
 • Vaatteet
 • Kodinkoneet
 • Huonekalut
 • Elektroniikka
 • Polttoaineet
 • Liikennepalvelut
 • Ravintolapalvelut
 • Majoituspalvelut

Alennetut 10 prosentin ja 14 prosentin arvonlisäverokannat säilyvät ennallaan. Näitä kantoja sovelletaan edelleen tiettyihin tavaroihin ja palveluihin, kuten:

 • Ruokaan
 • Lääkkeisiin
 • Kirjoihin
 • Sanomalehtiin
 • Aikakauslehtiin
 • Matkustajaliikenteeseen
 • Hotellit ja ravintolat (ruoka- ja juomamyyntiä lukuun ottamatta)

Miten uusi verokanta vaikuttaa kuluttajien hintoihin?

Uuden arvonlisäverokannan odotetaan nostavan kuluttajahintoja noin 1,5 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi 100 euron ostos maksaa uuden verokannan myötä 101,50 euroa.

Hintojen nousu ei kuitenkaan ole tasainen kaikille tuotteille ja palveluille. Esimerkiksi elintarvikkeiden ja lääkkeiden hinnat todennäköisesti nousevat vähemmän kuin elektroniikan ja polttoaineiden hinnat.

Miten yritykset voivat varautua arvonlisäveron nousuun?

Yritysten on tärkeää varautua arvonlisäveron nousuun useilla tavoilla. Heidän on esimerkiksi:

 • Päivitettävä myyntijärjestelmänsä uudella verokannalla
 • Kouluttava henkilökuntansa uudesta verokannalla
 • Muokattava hinnastonsa uudella verokannalla
 • Tiedotettava asiakkailleen uudesta verokannalla

Trackbacks & Pings

Leave a Reply