OP:n tutkimus: Matkailuun halutaan käyttää tuplasti enemmän rahaa

OP:n tutkimus: Matkailuun halutaan käyttää tuplasti enemmän rahaa

OP-Henkivakuutus selvitti, mitä asioita suomalaiset pitävät tärkeinä ja millaisilla summilla tärkeisiin asioihin halutaan taloudellisesti panostaa. Tutkimuksen mukaan suomalaiset haluaisivat käyttää.

Etsivään nuorisotyöhön 15,6 miljoonaa euroa

Oulun yliopistolle 1.1 miljoonan euron rahoitus metallien 3D-tulostuksen kehittämiseen

Oulun yliopisto on saanut 1.1 miljoonan euron rahoituksen 3D-tulostettujen metallisten kappaleiden materiaaliominaisuuksien tutkimukseen osana kansallista DREAMS-hankekokonaisuutta. Yritysten ja Business Finlandin.

säästäminen

Kotitalouksien liiallista velkaantumista on ehkäistävä

Suomalainen finanssiala haluaa olla mukana tukemassa kotitalouksien mahdollisuuksia hallita omaa talouttaan paremmin ja siten ehkäistä ylivelkaantumista. On kuitenkin muistettava, että.

Bondora auttaa taloutesi hallintaan

Välillä meillä jokaisella voi olla elämässämme tilanteita, joissa pitää pysähtyä ja tutkailla sitä omaa taloutta. Vuosien varrella on saattanut tulla.

Jyväskylän yliopistolle yli 700 000 euron rahoitus virustutkimukseen

Jyväskylän yliopistolle yli 700 000 euron rahoitus virustutkimukseen

Jyväskylän yliopiston virologian dosentti Maija Vihinen-Ranta on saanut Jane ja Aatos Erkon säätiöltä rahoituksen projektiin, jossa tutkitaan infektiossa muuttuvien solurakenteiden.

ABB Oy lahjoittaa yhteensä 1 000 000 euroa neljälle suomalaiselle yliopistolle

ABB Oy lahjoittaa yhteensä 1 000 000 euroa neljälle suomalaiselle yliopistolle

Suomen ABB:n miljoonan euron lahjoitus jakaantuu neljälle yliopistolle. Lahjoituksen saavat Aalto-yliopisto, LUT-yliopisto, Tampereen yliopisto ja Vaasan yliopisto. Lahjoituskokonaisuudella ABB osallistuu.

Säästöpankissa keväinen kasvukausi

Säästöpankissa keväinen kasvukausi

Säästöpankin nettomerkinnät ovat kasvaneet vuoden 2022 alussa Suomen suurimmiksi, 124 miljoonaan euroon. Epävakaasta maailmantilanteesta huolimatta Säästöpankin asiakkaat ovat pysyneet rauhallisina,.

MSC myöntää lähes miljoona dollaria rahoitusta kestävää kalastusta edistäville hankkeille

MSC myöntää lähes miljoona dollaria rahoitusta kestävää kalastusta edistäville hankkeille

Marine Stewardship Council myöntää yhteensä lähes miljoona dollaria rahoitusta 22 kalastukselle ja hankkeelle 12 maassa kestävän kalastuksen ja merien suojelun.

Kymen Seudun Osuuskauppa maksaa ylijäämänpalautusta asiakasomistajilleen yli 8 miljoonaa euroa

Kymen Seudun Osuuskauppa maksaa ylijäämänpalautusta asiakasomistajilleen yli 8 miljoonaa euroa

Kymen Seudun Osuuskaupan edustajisto päätti 19.4.2022 varsinaisessa kevätkokouksessaan hallituksen esityksen mukaisesti jakaa asiakasomistajilleen ylijäämänpalautusta vuodelta 2021. KSO:n asiakasomistajille palautuu ylijäämäpalautuksen.

Ukrainan sodan negatiiviset vaikutukset heijastuvat voimakkaammin vasta loppuvuoteen

OP:n pääanalyytikko: Tuloskausi käynnistynyt poikkeuksellisen epävarmoissa tunnelmissa – Ukrainan sodan negatiiviset vaikutukset heijastuvat voimakkaammin vasta loppuvuoteen

Ukrainan sota aiheuttaa suunnattomasti inhimillistä kärsimystä, ja samalla se varjostaa myös markkinoita. Kasvanut epävarmuus, lisääntyvät toimitusketjuhäiriöt, yhä korkeammat inflaatiopaineet sekä.

Inflaatio

Hintojen nousuun helpotusta vasta ensi vuonna – pitkäaikainen inflaatiokierre kuitenkin epätodennäköinen

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist pitää pitkäaikaisemman inflaatiokierteen syntymistä Suomessa edelleen epätodennäköisenä. Hintapaineisiin helpotusta saadaan kuitenkin odotusten vastaisesti vasta ensi vuoden.

lainoja

Vientipalveluiden avulla syntynyt 800 miljoonalla eurolla uutta vientiä kaukomarkkinoille

Business Finland on teettänyt vienninedistämispalveluistaan arvioinnin. Arvioinnin mukaan vienninedistämisellä on laajoja myönteisiä vaikutuksia yksittäisten yritysten viennin kasvun lisäksi myös työllisyyteen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13