Opintolainoja nostettiin edelleen runsaasti koronnousuista huolimatta

Tammikuussa 23 opintolainoja nostettiin 335 milj. euron edestä, mikä on 4 % vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Tammikuussa 2023 nostettujen opintolainojen keskikorko oli 2,24 %. Opintolainojen uusien nostojen korot ovat nouseet tammikuusta 2022 alkaen, jolloin keskikorko oli 0,09 %. Euriborsidonnaisten lainojen osuus oli 88 % kaikista nostetuista opintolainoista, ja niiden keskikorko oli 2,26 %. Euriborsidonnaisten opintolainojen uusista nostoista 75 % oli sidottu kuuden tai kahdentoista kuukauden euriborkorkoon.

Opintolainan kannankasvu on ollut nopeaa viimeisten vuosien ajan, vaikka vuosikasvuvauhti on hidastunut tasaisesti. Tammikuun 2023 lopussa opintolainakanta oli 6,0 mrd. euroa ja sen vuosikasvuvauhti oli 9,0 %. Viimeksi vuosikasvuvauhti oli hitaampi marraskuussa 2014. Opintolainakanta on yli kaksinkertaistunut vuonna 2017 voimaan tulleen opintotukiuudistuksen jälkeen.

Opintotukiuudistuksesta seuranneiden suurentuneiden lainaerien lisäksi opintolainakantaa on kasvattanut lainanottajien määrän lisääntyminen. Opintovelallisten kokonaismäärä on kasvanut viime vuosina nopeasti. Kelan tilastojen mukaan opintovelallisia oli 515 000 lukuvuonna 2021–2022, kun kolme vuotta aikaisemmin opintovelallisia oli 80 000 vähemmän.

Lainat

Suomalaiset kotitaloudet nostivat tammikuussa 2023 uusia asuntolainoja 0,8 mrd. euron edestä, mikä on 570 milj. euroa vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusista nostetuista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 80 milj. euroa. Uusien asuntolainojen keskikorko nousi joulukuusta ja oli 3,58 % tammikuussa. Asuntolainakanta oli tammikuun 2023 lopussa 108,1 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 0,0 %. Sijoitusasuntolainoja oli 8,7 mrd. euroa asuntolainakannasta. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli tammikuun lopussa kulutusluottoja 17,0 mrd. euroa ja muita lainoja 18,2 mrd. euroa.

Suomessa yritykset nostivat uusia lainoja tammikuussa 1,9 mrd. euron edestä, ja niistä asuntoyhteisölainoja oli 420 milj. euroa. Uusien nostettujen yrityslainojen keskikorko nousi joulukuusta ja oli 4,26 %. Suomalaisille yrityksille myönnettyjen lainojen kanta oli tammikuun lopussa 104,9 mrd. euroa, mistä asuntoyhteisöille myönnettyjä lainoja oli 42,5 mrd. euroa.

Talletukset

Kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli tammikuun 2023 lopussa 110,9 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,29 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 100,6 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 4,4 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat tammikuussa 860 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli tammikuussa 1,98 %.


Muuta luettavaa muualta

Mitkä olivat DNA:n myydyimmät puhelimet tammikuussa 2022?

Älypuhelin löytyy melkein jokaiselta suomalaiselta aina lapsesta vanhempaan ikäryhmään asti. Markkinoilta löytyy monen valmistajan eri mallisia älypuhelimia. Näihin eri malleihin voit tutustua vaikka dna puhelimet aiheiseen uutiseen.

Haluatko sijoittaa asuntoon – Tutustu sijoitusasuntolainaan

Hyvin ja tarkasti valittu sijoitusasunto on järkevä ja pitkäaikainen sijoituskohde. Parhaassa tapauksessa asunnon vuokratulot riittävät kattamaan lainanlyhennykset kokonaan ja asunnon arvonnoususta on mahdollista saada merkittävää lisätuottoa. Lisäksi sijoitusasunnon korkokulut ovat verovähennyskelpoisia. Tutustu sijoitusasuntolaina aiheeseen tarkemmin.

Trackbacks & Pings

Leave a Reply