OP: Suuryritysten huoli valtion velkaantumisesta kasvussa

Suomalaiset suuryritykset ovat huolissaan valtion velkaantumisesta, kertoo OP:n Suuryritystutkimus. Suuryritykset toivoisivat hallituksen purkavan aktiivisemmin rakenteellisia kitkatekijöitä ja kannustinloukkuja. Teollisuuspolitiikka tarjoaa mahdollisuuksia.

Peräti 98 prosenttia OP:n suuryritystutkimukseen vastanneista yritysjohtajista on sitä mieltä, että hallitus ei pura aktiivisesti rakenteellisia ongelmia. Samaan aikaan suuryritysten johdon jo ennestään korkealla tasolla oleva huoli Suomen velkaantumisesta on nousussa. Nyt yli 97 prosenttia yritysten johdosta pitää velkaantumista hallitsemattomana.

– Valtion velkaantumisen taittaminen nähdään tärkeänä, kun korot ovat kääntyneet nousuun. Yritysjohtajat edustavat tässä etujoukkoa, sillä heistä jo vuosi sitten 94 prosenttia piti velkaantumista ongelmana, OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi sanoo.

Suuri osa yritysjohtajista on viime vuosina nähnyt Suomen poliittisessa johtamisessa epävarmuustekijöitä yritykselleen. Tällä kertaa noin 75 prosenttia näkee johtamiseen liittyvän epävarmuustekijöitä. Trendi on kuitenkin hienoisesti laskeva. Aiempaa suurempi joukko näkee Suomen poliittisen johdon toiminnassa yritykselleen myös mahdollisuuksia – syksyn 2021 vajaan viidenneksen sijaan näin ajattelee nyt jo vajaa kolmannes.

– Huolimatta talouspolitiikkaan liittyvistä huolista ja turhautumisista tutkimukseen vastanneet yritysjohtajat antavat arvoa hallituksen kyvylle toimia pragmaattisesti uudessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa, sanoo tutkimustiimiä vetänyt Professor of Practice Pekka Mattila Aalto-yliopistosta.

Suomen poliittiseen johtoon kohdistuu myös toiveita

Suuryritysten johdosta 36 prosenttia näkee aktiivisen teollisuuspolitiikan edistävän nykyisellään yritysten kilpailukykyä. Päinvastaista mieltä on 52 prosenttia. Myönteisyys vastauksissa on silti lisääntynyt.

– Yritysjohtajien näkemykset heijastavat maailman muuttumista. Viime vuosien kriisien takia valtiot ovat alkaneet ohjata taloutta aikaisempaa vahvemmin. Tämä ei välttämättä ole yritysjohdon mielestä hyvä suuntaus, mutta uudessa maailmantilanteessa myös he näkevät aktiivisen teollisuuspolitiikan tärkeäksi kilpailukyvyn kannalta, sanoo Katja Keitaanniemi.

– Vastausten voimakas polarisoituminen kertoo erilaisista perususkomuksista. Osa yrityspäättäjistä näkee julkisen vallan toimet mahdollistajina, ja toisille parasta teollisuuspolitiikkaa on mahdollisimman vähäinen julkinen apu, sanoo Pekka Mattila.

Lähde: OP


Muuta luettavaa muualta

Vertaa eri operaattorien liittymiä netissä

Etsitkö itsellesi tai lapselle uutta liittymää? Onko se moi liittymät tai joku muu operaattori, tutustu eri liittymiin vertaaliittymat.fi sivustolta ja löydä vaikka edullinen puhelinliittymä

Leave a Reply