Kiinteistösijoitukset yhä useamman ulottuville – S-Pankki tuo markkinoille uuden rahaston

Kiinteistösijoitukset ovat perinteisesti tarjonneet vakaata arvonkehitystä, suojaa hintojen nousulta sekä hajautushyötyä. Uusi rahasto tuo laajasti hajautetun ja ammattimaisesti hoidetun kiinteistösalkun yhä useamman sijoittajan ulottuville.

S-Pankki jatkaa kasvuaan yhtenä Suomen merkittävimmistä kiinteistövarainhoitajista ja tuo markkinoille uuden erikoissijoitusrahaston.

“Tavoitteenamme on tarjota vähän rahakkaampi huominen jokaiselle. Siksi olemme tuoneet suomalaisten käyttöön kattavat ja ammattimaisesti tuotetut sijoittamisen palvelut myös kiinteistöjen puolella”, johtaja Ville Yrjölä S-Pankista kertoo.

Yrjölä vastaa tiimistä, jonka ammattilaiset huolehtivat S-Pankin kiinteistörahastoista. S-Pankki-rahastojen avulla asiakkaat voivat sijoittaa asuntoihin, toimitiloihin, tontteihin, metsään sekä peltoihin.

“Perinteisesti kiinteistösijoitukset ovat tarjonneet vakaata arvonkehitystä ja suojaa inflaatiolta eli yleisen hintatason nousulta. Samalla kiinteistösijoitukset ovat tuoneet hajautusta monen sijoittajan salkkuun, sillä kiinteistöjen arvojen kehitys ei ole ollut sidoksissa osakemarkkinoiden kehitykseen”, Yrjölä sanoo.

Nyt markkinoille tuodaan S-Pankki Kiinteistövarainhoito. Kyseessä on erikoissijoitusrahasto, jonka avulla voi hankkia itselleen yhdellä sijoituksella eri kiinteistöluokkiin hajautetun salkun. Yrjölän mukaan rahaston suurin etu on se, että kiinteistösijoittamisen ammattilaiset tekevät päätökset sijoituksista ja painotuksista eri kiinteistöluokkien välillä siten, että ne sopivat parhaiten kulloiseenkin markkinatilanteeseen.

“Valistunut sijoittaja ei sullo kaikkia rahojaan yhteen samaan säkkiin, vaan hajauttaa euronsa eri omaisuusluokkiin. Nyt moni meistä voi päästä käsiksi suursijoittajien sijoitusmahdollisuuksiin ja etuihin jo 200 eurolla”, Yrjölä sanoo.

Rahaston hallinnosta vastaa S-Pankki Rahastoyhtiö Oy ja rahasto on auki uusille sijoituksille kuukausittain.

S-Pankki on yksi Suomen merkittävimmistä kiinteistövarainhoitajista. Maaliskuun lopussa S-Pankki-konsernin yhtiöt S-Pankki Rahastoyhtiö Oy ja S-Pankki Pääomarahastot Oy hallinnoivat yhdeksää kiinteistösijoitusrahastoa, jotka sijoittavat varansa eri kiinteistöluokkiin, kuten asuntoihin, metsään ja peltoihin sekä toimitiloihin ja tontteihin. Viime vuoden lopussa rahastot omistavat yhteensä yli 2 700 asuntoa, 64 toimitilakiinteistöä, 507 000 neliömetriä vuokrattavaa pinta-alaa, yli 27 000 hehtaaria metsää ja peltoa sekä 185 asunto- ja toimitilatonttia. Lisäksi S-Pankki Kiinteistöt Oy tuottaa hallinnointi- sekä kiinteistöjohtamispalveluita viidelle yhteissijoitukselle sekä kahdelle kiinteistösijoitussalkulle. Yhteensä hallinnoitavaa kiinteistövarallisuutta on yli 2,1 miljardia euroa

Lähteet: S-Pankki & STT

Trackbacks & Pings

Leave a Reply