Etätyö: Mitä se on, miten se toimii ja mitä etuja ja haasteita sillä on?

Etätyö on työtä, jota tehdään kiinteän toimiston ulkopuolella, esimerkiksi kotoa, etäpisteestä, hotellista tai liikkuvasta toimistosta käsin. Etätyö on yleistynyt viime vuosina nopeasti, ja sen odotetaan jatkavan kasvuaan myös tulevaisuudessa.

Mitä etätyöhön tarvitaan?

Etätyöhön tarvitaan pääsääntöisesti vain tietokone ja internetyhteys. Lisäksi voi olla hyödyllistä hankkia esimerkiksi hyvänlaatuiset kuulokkeet tai kaiuttimet, jotta voi osallistua etäkokouksiin ja -tapaamisiin sujuvasti.

Jos etätyötä tehdään kotona, on tärkeää luoda itselleen sopiva työympäristö. Tähän voi kuulua esimerkiksi äänieristetty työpiste, ergonominen työpöytä ja tuoli sekä riittävästi tilaa.

Miten etätyö toimii?

Etätyötä tehdään yleensä samalla tavalla kuin työpaikalla, mutta työhön liittyvät yhteydenotot ja yhteistyö tapahtuvat etänä. Etätyöläiset voivat käyttää esimerkiksi videoneuvotteluja, sähköpostia, chattia ja sosiaalista mediaa vuorovaikutukseen työkavereidensa ja asiakkaidensa kanssa.

Etätyöläisten on myös tärkeää hallita omaa työtään ja pitää huolta työn ja vapaa-ajan erosta. Tämä voi olla haastavaa, sillä etätyötä voi tehdä missä ja milloin tahansa.

Etätyön edut

Etätyöllä on monia etuja sekä työntekijöille että työnantajille.

Työntekijöille etätyö tarjoaa seuraavat edut:

 • Lisää joustavuutta ja vapautta: Etätyöläiset voivat itse päättää, missä ja milloin he työskentelevät. Tämä voi helpottaa esimerkiksi työn ja perheen yhteensovittamista.
 • Parantunut työhyvinvointi: Etätyö voi vähentää stressiä ja parantaa työhyvinvointia. Esimerkiksi työmatkastressi jää pois, ja työntekijät voivat työskennellä itselleen sopivassa ympäristössä.
 • Mahdollisuus säästää rahaa: Etätyöläiset eivät maksa työmatkoja tai lounaita, mikä voi säästää rahaa.

Työnantajille etätyö tarjoaa seuraavat edut:

 • Laajempi joukko työntekijöitä: Etätyö mahdollistaa työntekijöiden rekrytoinnin myös kaukaisista paikoista.
 • Alhaisemmat tilavuokrat: Etätyöläisille ei tarvitse järjestää työpisteitä toimistolla.
 • Parantunut tuottavuus: Etätyö voi johtaa jopa tuottavuuden paranemiseen, sillä työntekijät voivat työskennellä itselleen sopivassa ympäristössä ilman häiriöitä.

Etätyön haasteet

Etätyöllä on myös joitakin haasteita, joita on hyvä tiedostaa.

Työntekijöille etätyön haasteet ovat seuraavat:

 • Yksinäisyys ja eristäytyminen: Etätyöläiset voivat kokea yksinäisyyttä ja eristäytymistä, jos heillä ei ole riittävästi sosiaalista kanssakäymistä.
 • Työn ja vapaa-ajan erottelu: Etätyötä voi olla vaikea erottaa vapaa-ajasta, mikä voi johtaa uupumukseen.
 • Tekniset ongelmat: Tekniset ongelmat, kuten verkkovirheet tai tietokoneen rikkoutuminen, voivat häiritä työntekoa.

Työnantajille etätyön haasteet ovat seuraavat:

 • Työsuojelu: Etätyöntekijät ovat itse vastuussa työsuojelusta, mikä voi lisätä työnantajan riskiä.
 • Yhteistyö ja kommunikaatio: Etätyö voi vaikeuttaa yhteistyötä ja kommunikaatiota työntekijöiden välillä.
 • Työntekijän seurannan vaikeus: Etätyöntekijöiden työtä voi olla vaikea seurata, mikä voi lisätä työnantajan riskiä.

Työhuonevähennyksen edellytykset

 1. Säännöllinen kotona työskentely: Työhuonevähennys on tarkoitettu niille, jotka tekevät työtään säännöllisesti kotona.
 2. Selkeästi erotettu työtila: Työhuoneen tulee olla selkeästi erotettavissa muusta asuintilasta.
 3. Pääasiallinen käyttötarkoitus: Työhuoneen tulee olla pääasiassa työskentelykäytössä.
 4. Kulujen dokumentointi: On tärkeää pitää kirjaa työhuoneen aiheuttamista kuluista.

Etätyö: Kaavamainen työhuonevähennys vuonna 2024:

Työhuonevähennys 920 euroa

 • Työnantaja ei ole järjestänyt työhuonetta ja käytät työhuonetta pääansiotulosi hankkimiseksi, kuten esimerkiksi freelancer-toimittajat.
 • Teet etätyöpäiviä, ja ne ovat yli 50 % kalenterivuoden työpäivien kokonaismäärästä.
 • Työhuonetta on käytetty eri tulolähteiden tai tulolajien tulon hankintaan (katso esimerkki).

Työhuonevähennys 460 euroa

 • Käytät työhuonetta osapäiväisesti pääansiotulojen tai pysyväisluontoisten tai huomattavien sivutulojen hankkimiseksi.
 • Teet säännöllisesti etätyötä, mutta etätyöpäiviä on enintään 50 % kalenterivuoden työpäivien kokonaismäärästä.

 Työhuonevähennys 230 euroa

 • Käytät työhuonetta ja hankit satunnaisia sivutuloja.
 • Teet etätyötä vain satunnaisesti.

Jos aviopuolisot käyttävät samaa asuntoa tulojensa hankkimiseen, kumpikin aviopuoliso voi tehdä yllä esitetyn mukaisen kaavamaisen työhuonevähennyksen.

Etätyö ja tulevaisuus

Etätyö on tullut jäädäkseen, ja sen odotetaan jatkavan kasvuaan myös tulevaisuudessa. Koronapandemia vauhditti etätyön yleistymistä, ja monet yritykset ovat huomanneet, että etätyö voi olla tehokas ja joustava tapa työskennellä.

Etätyön yleistyminen vaikuttaa myös työelämään monin tavoin. Esimerkiksi työntekijöiden rekrytointi ja perehdytys muuttuvat, kun työntekijöitä ei enää välttämättä tavata kasvokkain. Myös työyhteisöt muuttuvat, kun työntekijöillä on vähemmän fyysistä kontaktia toisiinsa.

Etätyön tulevaisuus

Etätyön tulevaisuus on vielä epäselvä, mutta se on todennäköisesti hybridimalli, jossa työntekijät työskentelevät sekä etänä että toimistolla. Hybridimalli tarjoaa työntekijöille joustavuutta ja mahdollisuuden työskennellä itselleen sopivassa ympäristössä.

Hybridimalli edellyttää kuitenkin myös uusia työkaluja ja toimintatapoja, jotta yhteistyö ja kommunikaatio etänä toimivat hyvin. Työnantajien on myös tärkeää panostaa etätyöntekijöiden hyvinvointiin ja työhyvinvointiin.

Etätyön tulevaisuuden trendejä

Seuraavassa on joitakin etätyön tulevaisuuden trendejä:

 • Teknologian kehitys: Teknologian kehitys helpottaa etätyön tekemistä. Esimerkiksi videoneuvottelut ja -tapaamiset ovat yhä laadukkaampia, ja etätyöhön tarkoitetut työkalut ja sovellukset kehittyvät jatkuvasti.
 • Yritysten kulttuuri: Yritysten kulttuuri muuttuu, ja työnantajat arvostavat joustavuutta ja työntekijöiden hyvinvointia entistä enemmän. Tämä luo positiivisia edellytyksiä etätyön lisääntymiselle.
 • Työntekijöiden vaatimukset: Työntekijät vaativat yhä enemmän joustavuutta ja itseohjautuvuutta. Tämä johtaa siihen, että etätyöstä tulee entistä yleisempi vaihtoehto.

Etätyö on muuttanut työelämää pysyvästi. Hybridimalli tulee todennäköisesti yleistymään tulevina vuosina, ja se tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia sekä työntekijöille että työnantajille.

Lue myös: Mobilepay ei toimi (aukeaa diginyt.fi sivuston artikkeliin)

Leave a Reply