Danske Bank: Ukrainan kriisin markkinavaikutukset vaihtelevat vakavasta lievään ja riippuvat lännen Venäjälle asettamista sanktioista

Danske Bank ennustaa, että tilanteen kärjistyminen Itä-Ukrainassa tulee aiheuttamaan lievän ja lyhytaikaisen markkinareaktion, mutta Venäjä voi vaikuttaa jatkossakin energian hintoihin Euroopassa. Sodan alkaminen olisi erityisesti valtava humanitaarinen kriisi, jota taloustilanne syventäisi.

Ukrainan kriisi tulee todennäköisesti kärjistymään, kun osapuolet eivät pääse sopuun tämän viikon neuvotteluista huolimatta, arvioi Danske Bankin tutkimusosasto. Tutkimusosasto arvioi näkemyksessään kolmen eri skenaarion vaikutuksia talouteen.

”Lähtökohtaisesti arvioimme, että kumpikaan osapuoli ei halua laajamittaista sotaa. Länsi ei tietenkään halua sotaa ydinaseita hallussaan pitävän Venäjän kanssa, mutta myös Venäjälle sota tulisi varsin kalliiksi. Vaikka Venäjän armeijalla todennäköisesti riittävät tarvittaessa rahkeet Ukrainan valtaamiseen melko lyhyessäkin ajassa, maan hallussa pitäminen tulisi olemaan hyvin vaikeaa. Venäjä ajautuisi todennäköisesti pitkittyneeseen sissisotaan, jonka taloudelliset -ja miestappiot nousisivat merkittäviksi. Lisäksi sodan seurauksena Venäjään kohdistuvien pakotteiden talousvaikutukset olisivat pahimmillaan hyvin massiivisia”, arvioi Danske Bankin pääanalyytikko Minna Kuusisto.

Tilanteen kärjistyminen ilman sotaa tarkoittaa, että konflikti rajoittuisi Itä-Ukrainaan. Tässä tapauksessa Danske Bank uskoo, että EU:n ja Yhdysvaltojen pakotteet eivät olisi rajuja.

”Näemme, että tällaisen skenaarion markkinavaikutukset olisivat edelleen melko maltillisia ja lyhytkestoisia. Arvioimme, että vaikutukset korko- ja osakemarkkinoilla olisivat rajallisia eikä ruplakaan ainakaan merkittävästi heikkenisi nykytasoilta. Todennäköisesti EU ja Yhdysvallat asettaisivat uusia pakotteita Venäjää vastaan. Vastineeksi Venäjä saattaisi hyvinkin rajoittaa kaasun vientiä Eurooppaan ja vuodenajasta riippuen kaasun hinnat Euroopassa voisivat ainakin hetkellisesti nousta.”

Sodasta ja rauhasta vahva reaktio

Danske Bankin näkemyksissä kaksi muuta skenaariota ovat osapuolten solmima sopua tai sodan alkaminen koko Ukrainassa. Sopu synnyttäisi laajasti positiivisen markkinareaktion ja vahvistaisi ruplaa.

”Emme kuitenkaan tällä hetkellä ole täysin vakuuttuneita, että sopuun päästään. Osapuolet vaikuttavat olevan niin kaukana toisistaan, että kompromissin löytäminen on todennäköisesti vaikeaa.”

Sodan syttyminen ja Venäjän suorittama Ukrainan valtaus tulisi kalliiksi kaikille osapuolille, sillä lännen todennäköisesti asettamat pakotteet toisivat kustannuksia myös Euroopalle.

”Konflikti on aina ensisijaisesti humanitaarinen kriisi. Laajamittaisen sodan inhimilliset seuraukset olisivat järkyttävät ja taloudelliset vaikutukset syventäisivät humanitaarista kriisiä. Sodan kustannukset ja sitä seuraavien sanktioiden markkinavaikutukset olisivat merkittäviä: epävarmuus kasvaisi ja riskinottohalukkuus vähenisi – osakemarkkinat reagoisivat negatiivisesti ja turvasatamakysyntä laskisi Saksan korkoja. Rupla heikkenisi selvästi nykytasolta. Venäjän sulkeminen pankkien käyttämän maksuliikennejärjestelmän SWIFT:n ulkopuolelle olisi todella raju toimi. Se käytännössä estäisi kaiken maksuliikenteen venäläisten ja ulkomaisten vastapuolten välillä. On tärkeää muistaa, että keskellä energiakriisiä EU on varsin riippuvainen kaasuntuonnista Venäjältä, ja Venäjän sulkeminen SWIFT-järjestelmän ulkopuolelle estäisi myös kaasuntuonnin. Siksi emme usko, että erityisesti EU on kovinkaan halukas asettamaan tällaista pakotetta ainakaan kylmään talviaikaan.”

Lähde: STT Info

LUE MYÖS TÄMÄ: Uudesta Restok Groupista rakennetaan vahva ja monipuolinen korjausrakentamisen asiakaskeskeinen konserni. Omistuspohjan laajentaminen mahdollistaa strategiset yritysostot orgaanisen kasvun lisäksi.

Lue uutisia e-urheilusta osoitteesta www.suomiesports.fi

Trackbacks & Pings

  • Keskon myynti kasvoi joulukuussa - Rahapankki.fi :

    […] MYÖS: Danske Bank ennustaa, että tilanteen kärjistyminen Itä-Ukrainassa tulee aiheuttamaan lievän ja lyhytaikaisen markkinareaktion, mutta Venäjä voi vaikuttaa […]

    2 years ago

Leave a Reply