Seitsemän miljoonaa euroa kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävään nuorisotyöhön

Aluehallintovirastot ovat myöntäneet avustusta kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön vahvistamiseksi. Avustuksella pyritään vähentämään koronapandemian aikaisten rajoitusten kielteisiä vaikutuksia nuoriin ja tuetaan Ukrainasta Suomeen saapuneita nuoria.

Aluehallintovirastot ovat tehneet päätökset erityisavustuksista, joilla tuetaan kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää nuorisotyötä. Avustusta myönnettiin valtakunnallisesti seitsemän miljoonaa euroa 152 toimijalle.

Koulujen ja oppilaitosten nuorisotyöhön myönnetyn avustuksen tavoitteena on tukea nuoria koronanpandemian jälkeisessä tilanteessa, vahvistaa nuorten hyvinvointia ja kiinnittymistä koulu- ja oppilaitosyhteisöön sekä ehkäistä syrjäytymistä. Avustusta voi käyttää myös Ukrainasta sodan vuoksi Suomeen saapuneiden nuorten tukemiseen ja integroimiseen koulu- ja oppilaitosyhteisöön.

Avustuksen saajat voivat käyttää avustusta toiminnassaan kahden vuoden ajan. Avustettava toiminta voi olla kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävää nuorisotyötä sekä sen toimintamallien vahvistamista ja vakinaistamista.

Nuorisotyö vahvistaa koulujen ja oppilaitosten kasvattajayhteisöä ja koulun yhteyttä nuorten vapaa-aikaan. Koulu- ja oppilaitosnuorisotyö tukee nuorten kasvua, itsenäistymistä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä koulun arjessa. Nuorisotyöntekijän ja nuoren kohtaaminen perustuu aina vapaaehtoisuuteen – nuori saa tarvitsemaansa tukea, mutta voi tulla kohdatuksi myös ilman erityistä syytä.

Lähde: Aluehallintovirasto


Muuta muualta

Eduskuntavaalit 2023

Eduskuntavaalit 2023 järjestetään sunnuntaina 2. huhtikuuta 2023. Vaaleissa valitaan kansanedustajat eduskuntaan vaalikaudelle 2023–2027.

Samsung ja suosittu TikTok lanseeravat StemDrop -musiikkialustan ja muuta

Uusi kansainvälinen musiikkialusta StemDrop heijastaa Samsungin sitoutumista luovan ilmaisun vahvistamiseen. TikTokin käyttäjät voivat sen avulla löytää uutta musiikkia ja aloittaa maailmanlaajuisia musiikkiyhteistöitä

Leave a Reply