Pohjanmaan ELY-keskusalueelle myönnettiin viime vuonna rahoitusta ja tukea yli 230 miljoonaa euroa alueen elinvoiman, yritysten, työvoiman ja osaamisen kehittämiseen (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan rahoituksen osalta Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien tilanteet ovat olleet vuoden takaista paremmat koronapandemiasta huolimatta. EU:n elpymisvarat ovat edesauttaneet nopeampaa elpymistä, pitkäaikaiset hankkeet ovat voineet edetä ja alueella on iloittu suurista investoinneista. Molemmat maakunnat ovat hyötyneet ilmastonmuutoksen torjunnan luomista uusista liiketoimintamahdollisuuksista, ja ympäristöystävällisyyden tavoittelu onkin houkutellut yrityksiä kehittämään toimintaa, investoimaan ja panostamaan tuotekehitykseen. Yrittäjyys on kiinnostanut myös paljon ja poikkeusajoista huolimatta yrityksiä on perustettu innokkaasti. Osaavan työvoiman haasteisiin on haettu ratkaisua mm. TE-palveluiden RekryKoulutuksesta ja palvelun kysyntä on ollut viime vuonna korkealla.

Rahoituksen ja tukien jakautuminen Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.
Rahoituksen ja tukien jakautuminen Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.

Maaseudun yrityksille on myönnetty viime vuonna 4,3 milj. euroa yritystukea. Investointihalukkuutta oli erityisesti elintarvikeyrityksissä ja valmistavan teollisuuden yrityksissä. Vihreän siirtymän investointiin käytettiin erityisesti EU:n elpymisvaroja. Tukea myönnettiin uuden tekniikan käyttöönottoon ja investointeihin uusiutuvaan energiaan, kuten kalliolämpöön ja aurinkoenergiaan. Maaseudun kehittämishankkeita käynnistyi viime vuonna 19 kappaletta. Rahoitetut hankkeet jakautuivat tasaisesti eri painopistealoille, mm. kiertotalouteen ja energiatehokkuuteen. Leader-ryhmien rahoittamia yleishyödyllisiä hankkeita käynnistyi 41 kappaletta, ja niissä painottuivat erityisesti liikuntapaikat ja muut vapaa-ajan investoinnit.

Maaseudulla on investoitu ahkerasti

Vuonna 2021 maatilojen investointitukihakemuksia tuli lähes saman verran kuin edellisinä vuosina, vaikka maataloudessa on ollut haasteita: tuotantopanosten hinnat ovat kasvaneet voimakkaasti ja viljasato oli alhaisin 30 vuoteen. Viime vuonna tehtiin kuitenkin yhteensä 293 maatilojen investointitukipäätöstä. Avustusta ja korkotukilainaa myönnettiin yli 23 milj. euroa. Eniten tukea myönnettiin lypsykarjatalouteen, kasvihuonetuotannon rakentamisinvestointeihin ja sikatalouteen. Investoinneissa korostuu ympäristöystävällisyys ja mm. aurinkopaneelien asentaminen tukikohteena on lisääntynyt. Nuoren viljelijän aloitustukea myönnettiin 27 hakijalle. Koronapandemian vuoksi myös väliaikaisten tukien myöntämistä jatkettiin koko vuoden ajan.

Omistajanvaihdokset kiinnostavat alueen yrityksiä


Yritysten kehittämisavustusta myönnettiin viime vuonna ennätysmääräisesti ja taustalla oli REACT EU:n tuoma lisäbudjetti. Viime vuonna tehtiin yhteensä 113 myönteistä päätöstä Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Tukea myönnettiin erityisesti pk-yritysten kansainvälistymiseen ja vihreää kasvua tukevien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen Kehittämispalvelujen osalta tehtiin 173 myönteistä päätöstä maakunnissa. Kehittämiskohteina olivat erityisesti omistajanvaihdos, innovaatioiden kaupallistaminen ja digitalisoituminen. Finnveran rahoituksessa korostui niin ikään omistajanvaihdokset, mutta myös teollisuuden toimintaa rahoitettiin sekä Pohjanmaalla että Keski-Pohjanmaalla. Viennin rahoituksen osuus kasvoi Pietarsaaren seudun alueella, kun Vaasan seutukunnan osalta se laski hieman.

Business Finlandin rahoitus Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle oli viime vuonna ennätystasolla. Rahoitusta myönnettiin yli 55 milj. euroa. Pohjanmaalla sijaitsevan energiaklusterin yrityksissä on käynnistynyt paljon merkittäviä innovaatiohankkeita, joissa kehittämisen keskiössä on älykkäät kestävän kehityksen energiaratkaisut ja teollisuuden tuotantomenetelmät sekä energian varastoinnin ja akkumateriaalien sovellukset. Keski-Pohjanmaalla pitkäjänteinen panostus akkumateriaalien kemian osaamiseen ja materiaaleihin on aktiivisen tutkimus- ja kehitysinvestointien kohde. Lisäksi viime vuonna akkuteknologian tuotannollisiin investointeihin on kohdistunut 13.1 milj. euron investointiavustukset.

Työmarkkinat ovat toipuneet pandemiasta ja yrittäjyys kiinnostaa


Pohjanmaan ELY-keskusalueen työmarkkinat ovat toipuneet hyvin ja työllisyysaste on korkealla. Uusyrittäjyys on kiinnostanut paljon ja alueella käsiteltiin yhteensä 470 starttirahahakemusta. Yhteishankintakoulutuksia (Rekry-, Täsmä- ja muutoskoulutus) on rahoitettu viime vuonna yli 400 000 eurolla. Ammatillisia työvoimakoulutuksia on rahoitettu yli 3 milj. eurolla. Varsinkin Rekry- ja TäsmäKoulutusten kysyntä on ollut kasvussa, mikä kertoo alueen yritysten erikoisosaamisen tarpeesta.

Lähde: STT Info

Trackbacks & Pings

Leave a Reply