Helsingin seurakuntayhtymän säästöohjelman 4,8 miljoonan euron leikkauksilla on myös henkilöstövaikutuksia

Seurakuntayhtymän yhteisistä palveluista vähennetään noin 45 henkilötyövuotta. Yksityiskohtaisemmin säästöistä ja tulevaisuuden painopisteistä kerrotaan iltapäivällä.

Helsingin seurakuntayhtymän yhteisissä palveluissa käytiin muutosneuvottelut tuotannollisin ja taloudellisin perustein touko–kesäkuussa 2022. Yhdessä henkilöstön edustajien kanssa sovitun kesätauon ja johdon valmistelun jälkeen yhteinen kirkkoneuvosto teki päätökset säästötoimista kokouksessaan 8.9. Yhteisten palveluiden toimintakatetta eli käyttötalouden nettokuluja leikataan vuoteen 2025 mennessä 4,8 miljoonaa euroa eli noin 12,8 prosenttia verrattuna kuluvan vuoden budjettiin.

Säästöistä neljännes eli noin 1,2 miljoonaa euroa muodostuu palveluyksiköiden pienistä ja isommistakin toiminnallisista eristä – tältä osin voidaan puhua juustohöylästä. Toimintatuottoja pyritään lisäämään noin 700 000 euroa, mikä vastaavasti vähensi säästöpaineita. Säästöistä suurin osa eli 2,9 miljoonaa euroa on tarkoitus toteuttaa rakenteellisilla ja muilla ratkaisuilla.  

Rakenteelliset sopeutustoimet vähentävät myös henkilöstön määrää. Yhteensä 23 työntekijän tai viranhaltijan palvelussuhde irtisanotaan tai vaihtoehtoisesti heille tarjotaan toista työtehtävää, ja lisäksi 21 virkaa tai tehtävää jätetään täyttämättä esimerkiksi eläköitymisten ja päättyvien määräaikaisten palvelussuhteiden myötä. Tuotannollis-taloudellisten muutosneuvotteluiden piirissä olivat kaikki yhtymän yhteisten palvelujen lähes 500 työntekijää ja viranhaltijaa. Alun perin sopeutustoimien arvioitiin johtavan jopa 90 henkilötyövuoden vähentämiseen.

”Löysimme neuvottelujen kuluessa yhdessä henkilöstön edustajien kanssa keinoja leikata kustannuksia niin, että alun perin arvioimamme henkilöstövähennystarve noin puolittui. Irtisanomiset ja muut henkilöstövähennykset ovat säästöohjelmamme raskain osuus. Ne ovat silti välttämättömiä, jotta pystymme turvamaan tulevaisuuden toimintaedellytykset. Luopuminen ei-välttämättömistä ja päällekkäisistä toiminnoista on vastuullista verotulojen käyttöä”, yhtymänjohtaja Juha Rintamäki sanoo.

”Keskeistä on sen, että helsinkiläiset saavat kirkolta tukea hengelliseen elämäänsä ja tarvitsemansa palvelut kaikkialla kaupungissa mutkattomasti, kasvotusten ja diginä. Haluamme myös yhteisiä palveluja tehostamalla varmistaa sen, että Helsingin seurakunnat ovat jatkossakin elinvoimainen ja kasvava yhteisö ja että seurakunnat voivat keskittyä ydintehtäviinsä.”

Säästökohteista ja leikkauksista mukaan lukien irtisanomisista kerrotaan yksityiskohtaisemmin tänään perjantaina henkilöstölle, minkä jälkeen seurakuntayhtymä julkaisee myöhemmin iltapäivällä – arviolta pian klo 15:n jälkeen – uutisen verkkosivuillaan sekä mediatiedotteen.

Yhteisten palvelujen tehtäviin kuuluu tuki- ja asiakaspalvelun tarjoaminen seurakuntien jäsenille ja muille helsinkiläisille sekä yhtymän muodostaville seurakunnille. Kaupunkilaisille tutuimpia palveluja ovat esimerkiksi virkatodistuksia tarjoava keskusrekisteri, hautausmaat ja hautapalvelut, perheneuvonta ja sairaalasielunhoito. Sisäiset tukipalvelut liittyvät muun muassa kiinteistöihin, henkilöstö- ja taloushallintoon sekä muiden yhteisesti sovittujen tehtävien hoitamiseen.

Lähteet: Kirkko Helsingissä & STT


Muuta luettavaa:

Suomi sodassa

Toisesta maailmansodasta on vierähtänyt kymmeniä vuosia, ja sodan aiheuttavat haavat ovat jo suureksi osaksi unohtuneet- samalla myös sotaveteraanit ovat poistuneet suureksi osaksi keskuudestamme. Tästä huolimatta sotahistoria.fi sivusto ylläpitää tarinoita ja historianlehtiä siitä, kun jatkosota alkoi, oli Lapin sota ja yleensäkin ajasta kun Suomi oli sodassa. Tarkoituksena ei ole piirtää mitään kaunistelevaa muistoa, vaan kertoa asioista siten kun ne olivat, kymmeniä vuosia sitten, maamme sotiessa ylivoimaista vihollista vastaan.

Älykodit löytyy jo useasta ihmisen kodista

Älykoti tarjoaa ihmisille kotiin uusinta uutta tekniikkaa, jotka helpottavat arkeamme, auttavat säästämään energiaa ja lisäämään kodin turvallisuutta.

Leave a Reply